PLÁN ÚSPOR A ENERGETICKÝ POSUDOK

Riešite ako dlhodobo znižovať spotrebu a náklady na energiu a ako ušetriť?

Zvažujete konkrétne opatrenie pre vaše energetické hospodárstvo, a nie ste si istí, do akej miery bude účinné a či sa vám oplatí?

O službě

Pomôže Vám Plán úspor, ktorý definuje potenciálne opatrenia na zníženie Vašej spotreby a nákladov na energiu.

Ak ste stavebník, spoločenstvo vlastníkov jednotiek alebo vlastník budovy alebo energetického hospodárstva, Energetický posudok je pre Vás veľmi efektívny nástroj, ktorý sa zameriava na konkrétne riešenie, splnenie legislatívnych povinností alebo predloženie povinných príloh pre čerpanie dotačných prostriedkov.

Plán úspor Vám poskytuje:

 • potrebné informácie o uskutočniteľnosti opatrení, ktoré plánujete,
 • údaje o návratnosti financií,
 • informácie o možných zdrojoch z dotácii.

Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. je staviteľ povinný predložiť energetický posudok spolu s projektovou dokumentáciou k žiadosti o stavebné povolenie. Energetický posudok hodnotí navrhovaný stav objektu, ale nezatrieďuje objekt do energetických tried. Pre spracovanie energetického posudku disponujeme radou energetických špecialistov.

Činnosti v rámci služby

V rámci plánu úspor poskytujeme:

 • Popíšeme a zhodnotíme stav Vášho energetického hospodárstva alebo vybraných celkov
 • Vaše opatrenia posúdime ako z ekonomického tak z environmentálneho hľadiska (Naši špecialisti disponujú meracou technikou na podrobné vyhodnotenie prínosov – objektívnej kvantifikácie)
 • Prípadne navrhneme nové, vrátane posúdenia technickej uskutočniteľnosti a rizík
 • Zostavíme Váš plán úspor – podklad pre Vaše strategické rozhodovanie
 • Vyhodnotíme možnosti čerpania dotačných prostriedkov pre tento plán:
  • Preukážeme dosiahnuté prínosy v rámci dotačných titulov
  • Zaistíme, že splníte legislatívne požiadavky
  • Vyčíslime hodnotiace kritéria v rámci doporučených dotačných programov a stanovíme aj predpokladanú výšku dotácie (vrátane pravdepodobnosti zisku)
 • Odprezentujeme Vám výstupy a odporúčanie plánu úspor

V rámci energetického posudku posúdime TECHNICKÚ, EKONOMICKÚ A EKOLOGICKÚ uskutočniteľnosť: 

 • alternatívnych systémov dodávok energie, pokiaľ staviate nové budovy alebo významne meníte existujúce budovy s inštalovaným výkonom zdroja energie vyšším ako 200 kW
 • zavedenia výroby elektriny v energetickom hospodárstve s celkovým tepelným výkonom vyšším ako 5 MW
 • zavedenia dodávky tepla v energetickom hospodárstve s celkovým elektrickým výkonom vyšším ako 10 MW
 • projektov:
  • znižovania energetickej náročnosti budov
  • zvyšovania účinnosti energie
  • znižovania emisií zo zdrojov znečistenia na spaľovanie
  • využitia obnoviteľných alebo druhotných zdrojov alebo kombinovanej výroby elektriny a tepla financovaných z podporných programov zo štátnych, európskych finančných prostriedkov alebo finančných prostriedkov pochádzajúcich z predaja emisných kvót skleníkových plynov

Vyhodnotíme plnenie parametrov realizovaných projektov v rámci vyššie uvedených programov.

Komu je služba určená

Naše skúsenosti

0

miliardy Kč zabezpečených dotácií pre našich klientov

0

zákon č. 321/2014 Z. z.

0

certifikovaných energetických špecialistov

Referencie

Objednávateľ: eco GROUP a.s. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Plzeňská energetika a.s. Severočeská teplárenská, a.s. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Energetický posudok

Energetický posudok bol vytvorený ako nástroj na posúdenie efektívnosti a účinnosti nových investičných technických zámerov a pre potreby dotačných titulov. Vzhľadom na nové dotačné programové obdobie 2014 – 2020…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807