MODELOVANIE ENERGETICKÉHO HOSPODÁRSTVA

Potrebujete pre svoju činnosť v energetike analýzu či odhad vývoja energetického hospodárstva (EH)?

Zaujíma Vás analýza celého reťazca od získavania primárnej energie, cez jej transformáciu až po konečnú spotrebu?

O službě

Používame vlastný lineárny optimalizačný model EFOM/ENV, ktorý obsahuje technologickú databázu existujúcich aj perspektívnych technológií vrátane ich nákladov.

Aké typické úlohy riešime?

 • výpočty scenárov podľa zadaných podmienok a analýzu citlivosti na zmeny zvolených parametrov,
 • výpočet emisií skleníkových plynov,
 • výpočet kriviek nákladov na redukciu emisií (medzné náklady).
 • dopady energetických dotácii a daní,
 • vplyv perspektívnych technológií.

Vyskúšajte český kalkulátor emisií CO2 do roku 2050, ktorý sme vytvorili v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia ČR.

Činnosti v rámci služby

 • Analyzujeme doterajší vývoj jednotlivých segmentov vášho EH – vývoj uhoľného priemyslu, ropného priemyslu, plynárenského priemyslu, bilancia výroby elektriny a tepla, vývoj konečnej spotreby energie v závislosti na rozvoji hospodárstva, porovnanie vývoja v SR s ďalšími krajinami.
 • Zmapujeme aktuálne trendy – výhľady a prognózy vývoja národného hospodárstva, jednotlivých odvetví, svetového trhu s energiami, svetových cien energie, tuzemských zdrojov a cien energie
 • Včleníme plánované zmeny legislatívy, programov na úrovni SR aj EÚ – medzinárodné (napr. emisné) záväzky a pod.
 • Vypočítame scenár a interpretujeme vám výsledky
 • Sformulujeme zadanie scenára (čo má byť cieľom výpočtu) a vlastný modelový výpočet.

Komu je služba určená

Zaujímavé čísla

0

6MWh - Spotreba elektriny na 1 obyvateľa v ČR v roku 2015

0

12,5 TWh - Čistý export elektriny ČR v roku 2015

0

10 852 MW - Najvyšší dopyt po elektrine v ČR roku 2015

Referencie

Objednávateľ: Český hydrometeorologický ústav

Projekcia emisií skleníkových plynov

Predmetom projektu bolo spracovanie projekcie emisií skleníkových plynov v ČR za odvetvie energetiky a priemyselných procesov za roky 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 a 2035 na účely reportovania podľa článkov…

Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia

Kalkulátor emisií skleníkových plynov

Predmetom projektu bolo vytvorenie kalkulátora emisií skleníkových plynov pre ČR do roku 2050 podľa britského vzoru 2050 Pathways Calculator. Kalkulátor je prístupný z webu http://co2.enviros.cz/ a umožňuje…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807