Průmyslové komíny

Projekcia emisií skleníkových plynov - Enviros

Objednávateľ:

Český hydrometeorologický ústav

Predmetom projektu bolo spracovanie projekcie emisií skleníkových plynov v ČR za odvetvie energetiky a priemyselných procesov za roky 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 a 2035 na účely reportovania podľa článkov 13 a 14 Nařízení č. 525/2014/EU. Projekcia emisií skleníkových plynov zahŕňala dve fázy. V prvej fáze bol pomocou modelu energetického hospodárstva spracovaný scenár pravdepodobného vývoja energetiky v Českej republike. Následne boli zhromaždené informácie o realizovaných a pripravovaných opatreniach na podporu znižovania emisií skleníkových plynov, bolo vykonané vyhodnotenie ich očakávaných prínosov a v súlade s požiadavkami reportingu boli spracované projekcie vo variantoch “s opatreniami” a “s dodatočnými opatreniami”. Zadávateľom projektu bol Český hydrometeorologický ústav.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku