Vláda

Vládne inštitúcie

Ministerstvá a vládne inštitúcie sú našim častým partnerom, najmä pre projekty modelovania, scenárov a energetického manažmentu. V tejto sekcii sú prehľadne zaradené príslušné služby.

Energetický manažment

Riešite jednorazové úspory alebo chcete riadiť a mať pod stálou kontrolou vaše náklady na energiu?Chcete zapracovať energetický manažment do vášho systému ISO prostredníctvom normy ISO 50001?Hľadáte prehľadný a výkonný softvér pre energetický manažment?

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

ENVIROS is a leading consulting company providing assistance mainly in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental issues in the Czech Republic, Central and Eastern Europe.

ENERGETICKÝ AUDIT

Vzťahuje sa na vás povinnosť spracovania energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti?Chcete nájsť energeticky úsporné opatrenia vo vašom podniku a ušetriť prevádzkové náklady?Obráťte sa na náš tím certifikovaných energetických špecialistov!

SMART

Nie je Vám úplne jasné, čo to vlastne je - čo všetko zahŕňa SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Niečo už z toho možno využívate! Ale teraz s pomocou ICT môžete skutočne múdro riadiť Vaše regióny, mestá, obce a podniky.

MODELOVANIE

Potrebujete pre svoju činnosť v energetike analýzu či odhad vývoja energetického hospodárstva (EH)?Zaujíma Vás analýza celého reťazca od získavania primárnej energie, cez jej transformáciu až po konečnú spotrebu?

Ovzdušie a klíma

Ste predstaviteľmi miest, ktoré sú v súvislosti so vstupom miest k Dohovoru primátorov a starostov?Alebo ste podnik či súkromný zadávateľ, ktorý sa musí alebo chce zaoberať emisiami?

VZDELÁVANIE

Vidíte efekt vzdelávania vašich zamestnancov?Ťažíte zlato z vašich zamestnancov alebo ich radšej vymieňate za nových?Ako sledujete a využívate potenciál, ktorý drieme vo vašich ľuďoch? Viete o ňom?

EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

Hľadáte riešenie pre úspory energie a navyše s nulovými výdajmi?Plaťte všetky investície iba z dosiahnutých úspor. Dodávateľ je motivovaný Vám zaistiť úspory, aby mohol realizovať investície.

CIRCULAR ECONOMY

Ste obec, mesto či región a potrebujete u Vás vyriešiť odpadové hospodárstvo alebo životné prostredie?Ste výrobca a riešite úspory energie a využitie odpadov?Ste spotrebiteľ a neviete čo s odpadmi?Ste iný článok cyklu?

POH

Týka sa POH aj vás?Pokiaľ Vaša obec má ročnú produkciu komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov viac ako 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať POH. 

Naše skúsenosti

0

MH a MŽP - dve kľúčové ministerstvá pre našu činnosť

0

7 rokov monitorujeme energetickú spotrebu vládnych budov

0

23 rokov skúseností

Referencie

Objednávateľ: European Investment Bank

EIA pre D1 na Slovensku

Jedným z najvýznamnejších slovenských projektov bolo komplexné hodnotenie dokumentácie vplyvu na životné prostredie pre niekoľko úsekov novej diaľnice D1 na Slovensku. Hodnotenie bolo spracované pre Európsku investičnú banku (EIB)…

Objednávateľ: ELIMON

EIA – Mírovka

Jedným z najzaujímavejších projektov hodnotenia vplyvu na životné prostredie bol projekt zaslučkovania vedenia 400kV do rozvodnej stanice Mírovka. Projekt bol riešený pre ČEPS v spolupráci so spoločnosťou ELIMON. Dokumentácia…