SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION

Nie je Vám úplne jasné, čo to vlastne je - čo všetko zahŕňa SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?

Niečo už z toho možno využívate! Ale teraz s pomocou ICT môžete skutočne múdro riadiť Vaše regióny, mestá, obce a podniky.

O službě

Čo všetko pre Vás môže znamenať SMART riešenie a čo je cieľom?

 • udržateľná mobilita, inteligentná energetika a budovy, informačné a komunikačné technológie a ich prepojenie,
 • organizácia a plánovanie akýchkoľvek aktivít a tokov na základe dát, ktoré získavajú moderné informačné technológie,
 • riadenie infraštruktúry tak, aby bola prevádzka čo najmenej nákladná a čo najviac šetrná,
 • komunitný život postavený na priamej komunikácii občanov s predstaviteľmi mesta a tým aj priamy vplyv občanov na dianie.

Prečo ísť SMART cestou?

 • pretože zvýšite kvalitu a atraktivitu života vo vašich mestách, obciach, regiónoch
 • pretože získate stabilné koncepčné riešenie všetkých vstupov a výstupov s maximálnou úsporou a šetrnosťou voči okoliu
 • pretože to zapadá do konceptu strategických dokumentov v oblasti vedy a výskumu, stratégie znižovania CO2, scenárov vývoja energetiky, ochrany ovzdušia a územní energetické koncepcie
 • pretože šetríte peniaze a životné prostredie
 • je to Vaša preukázateľná služba pre občanov a obyvateľov

Činnosti v rámci služby

 • Analyzujeme stav a identifikujeme konkrétne príležitosti pre zaradenie do celej koncepcie
 • Pomôžeme stanoviť ciele a postup pri stanovení iniciatív a opatrení
 • Stanovíme ukazovatele pre hodnotenie vývoja
 • Navrhneme postup
 • Prevedieme Vás celým procesom prechodu k SMART od začiatku až do konca

Naše skúsenosti

0

partnerov pre SMART solutions

0

mestá

0

región - spolupráca v rámci UEK

Referencie

Objednávateľ: Moravskoslezský kraj

Koncept Smart regiónu

Koncept Smart regiónu má za cieľ podporovať a zavádzať inovatívne a inteligentné technológie v oblastiach rozvoja dopravy, energetiky a stavebníctva v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a zvyšovaním celkovej…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807