TERMOVÍZNE SNÍMKOVANIE

Využite modernú metódu pre úsporu Vašich nákladov! Spojte sa s nami a my pre Vás vykonáme termovízne snímkovanie stavieb aj technológií v priemysle. Naši skúsení špecialisti využívajú termovíznu metódu na určenie kritických miest pre návrh úsporných opatrení.

O službě

Termovízne snímkovanie stavieb

Termovízne snímkovanie stavieb umožňuje rýchly a bezkontaktný prieskum rozloženia teplôt na povrchu obvodových konštrukcií alebo systému vykurovania (snímkovanie vykurovacích telies). Pomocou tejto metódy je možné určiť:

 • miesta v obvodovej konštrukcii, ktorými dochádza k zvýšeným tepelným stratám, ako vplyvom tepelných mostov, tak v dôsledku nesprávneho prevedenia zatepľovacieho systému, inštalácie otvorových výplní. Meranie vykonávame ako z exteriéru, tak aj z interiéru,
 • lokalizáciu porúch v rozvodoch vykurovacích systémov (napr. teplovodné podlahové vykurovanie, elektrické podlahové vykurovanie, zanesenie vykurovacích telies).

Kedy merať? Ide o meranie, ktoré je závislé na klimatických podmienkach, vykonávame ho spravidla od novembra do marca.

Termovízne snímkovanie v priemysle

V priemyselných technológiách kladieme veľký dôraz na maximálnu spoľahlivosť a bezporuchovosť strojov a zariadení. Termovíznym meraním daného zariadenia získavame informáciu o rozložení teplôt na jeho povrchu. Meranie vykonávame za prevádzky, bez nutnosti odstavenia pripojených technológií a bez akéhokoľvek vplyvu na meraný objekt. Termovíznym meraním vykonávame kontrolu:

 • elektrických zariadení (stav a kvalita spojov rozvádzača, prehrievanie elektronických súčiastok, …),
 • točivých strojov (identifikácia zadretia ložísk, …),
 • rozvodov tepla,
 • rozvodov chladu.

Činnosti v rámci služby

 • Termovízne snímkovanie stavieb
 • Termovízne snímkovanie v priemysle

Naše skúsenosti

0

spôsoby využitia

0

projektov

0

rokov skúseností

Referencie

Objednávateľ: EKO-CHEMO s.r.o., Milsy, a.s.

Termovízne meranie

Termovízne meranie je vykonávané termokamerou FLIR E45. Máme skúsenosti ako s meraním tepelných mostov na obálke objektu, tak aj s meraním vykurovacích telies, izolácie rozvodov tepla/chladu, zameranie vykurovacích káblov,…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807