KONCEPCIA MESTA A OBCE V TEPELNEJ ENERGETIKE

Potrebujete vyriešiť energetickú koncepciu, energetické hospodárstvo na úrovni mesta/kraja/regiónu?

Chystáte sa u Vás na analýzu CZT a na rozhodnutie o spôsobe rozvoja miestnych energetických systémov?

Má Vaša obec viac ako 2500 obyvateľov a pôsobí na jej území dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi?

O službě

Podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, máte povinnosť zabezpečiť vypracovanie koncepcie rozvoja obce oblasti tepelnej energetiky. K tvorbe stratégií a koncepcií potrebujete:

 • prehľad o legislatíve,
 • informácie o strategicko-politických koncepciách krajiny,
 • odborníkov, ktorí Vám pomôžu vložiť projekt práve do vášho kontextu.

Činnosti v rámci služby

Čo pre vás urobíme:

 • navrhneme ďalší rozvoj vašich miestnych energetických systémov
 • naplánujeme spôsob centrálneho zásobovania teplom vo výhľade pre územie bez dostupnosti centrálneho zdroja energie
 • vyriešime zásobovanie na rozvojových plochách
 • umožníme Vám sledovať vývoj v spotrebe (úspory energie a ich potenciál podľa sektorov)
 • navrhneme u Vás využívanie OZE

Čo všetko zahŕňa naša analytická a strategická práca:

 • analyzujeme u Vás trendy vývoja dopytu po energii
 • pripravíme pre Vás rozbor možných zdrojov a spôsobov ako nakladať s energiami,
 • navrhneme ako u Vás môžete využiť obnoviteľné a druhotné energetické zdroje a kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • navrhneme ako môžete využiť energetický potenciál vášho komunálneho odpadu
 • vyhodnotíme technicky a ekonomicky dosiahnuteľné úspory z hospodárnejšieho využitia energie
 • vymedzíme základné ciele pre vašu lokalitu
 • vymedzíme u Vás nástroje vhodné pre dosiahnutie stanovených cieľov
 • vypracujeme celkovú stratégiu energetického hospodárstva vášho územia a zdôvodníme a navrhneme opatrenia, ktoré môžete uplatniť

Komu je služba určená

Naše skúsenosti

0

miest

0

viac ako 40 projektov od roku 2000 iba v ČR

0

viac ako 15 projektov v zahraničí

Referencie

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807