IPKZ - INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA

Pokiaľ ste výrobcom v oblastiach chemickej výroby, energetickej, potravinárskej, papierenskej, metalurgickej a ďalších prevádzok od určitej výrobnej kapacity. Alebo aj majiteľom poľnohospodárskych výrobní a prevádzok, vrátane kŕmnych zvierat, potom sa na Vás vzťahuje proces IPPC.

O službě

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)/IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je proces podliehajúci zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii. Integrované povolenie podľa tohto zákona kladie dôraz na čo najvyššiu implementáciu BAT, tzv. najlepších dostupných techník. Prenechajte riešenie Vášho integrovaného povolenia naším špecialistom! Máme skúsenosti s desiatkami projektov z rôznych typov výrobných podnikov.

Činnosti v rámci služby

 • spracujeme dokumentáciu pre integrované povolenie odborne spôsobilou osobou
 • technicky pomôžeme pri riešení nesúladu s požiadavkami zákona
 • zaistíme odborné posudky
 • prerokujeme žiadosti na príslušných úradoch
 • prerokujeme povolenie, pokiaľ nás splnomocníte
 • vypracujeme základnú správu v prípade, že sú v zariadení používané, vyrábané alebo zo zariadenia vypúšťané nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť znečistenie pôdy a podzemných vôd v mieste zariadenia

Komu je služba určená

Naše skúsenosti

0

Viac ako 50 projektov

0

V tejto chvíli 1334 povolení v ČR

0

rokov skúseností

Referencie

Objednávateľ: Unilever, Wienerberger, MVV či Ško Energo.

IPKZ

Zaistenie dokumentácie pre Integrované povolenie je zákonnou požiadavkou pre všetky významné typy priemyselných podnikov. ENVIROS spolupracuje s mnohými významnými partnermi, pre ktoré riešia ako samotné spracovanie dokumentácie, tak aj…

Posudky IPKZ

Ako nezávislí experti sme spracovali mnoho posúdení realizovaných zámerov. Hodnotili sme projekty napríklad pre ALW Industry, s.r.o., Lučební závody Draslovka Kolín a.s., Glanzstoff Bohemia s.r.o., Povodí Ohře s.p., Teplárna…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807