CIRCULAR ECONOMY - OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Ste obec, mesto či región a potrebujete u Vás vyriešiť odpadové hospodárstvo alebo životné prostredie?

Ste výrobca a riešite úspory energie a využitie odpadov?

Ste spotrebiteľ a neviete čo s odpadmi?

Ste iný článok cyklu?

O službě

Obehové hospodárstvo sa zameriava na zmenu správania výrobcu a spotrebiteľa tým, že mení proces výrobku od samotného návrhu, cez využitie až po likvidáciu. Úplne mení pohľad na odpad, ktorý sa po ukončení životnosti výrobku, stáva vysoko ceneným druhotným zdrojom. Výrobné procesy, technológie, spotreba a nakladanie s prírodnými zdrojmi sa optimalizuje, proces sa uzatvára v cykle, kedy druhotné suroviny sú použité ako zdroj pre výrobu.

Balíček k obehovému hospodárstvu nesie názov „Uzavretie cyklu (Closing the loop) – akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ a vedľa akčného plánu s konkrétnymi termínmi splnenia zahrňuje návrhy na novelizáciu smerníc o odpadoch, obaloch a obalových odpadoch, skladovanie odpadov, odpadov batérií a akumulátorov. Zárukou pre Vás sú naše dlhoročné skúsenosti v oblasti nakladania s odpadmi, udržateľnej spotreby a výroby a druhotného využívania surovín.

Činnosti v rámci služby

 • pomôžeme vám naštartovať alebo zdokonaliť a stabilizovať cyklus
 • s nami sa vaša výroba stane udržateľnou, vaše podnikanie bude vyhovovať vyššie uvedeným legislatívnym požiadavkám a navyše znížite záťaž na životné prostredie vo vašom okolí

Zaujímavé čísla

0

miliónov ton opadu sa ročne vyprodukuje v ČR

0

% odpadov energeticky využitých

0

rokov skúseností

Referencie

Objednávateľ: Európska komisia

European Resource Efficiency Excellence Centre

ENVIROS sa v konzorciu medzinárodných partnerov podieľa na vytvorení a prevádzke Európskeho centra pre účinnejšie využívanie zdrojov, ktoré poskytuje informácie a asistenciu v danej oblasti pre podniky (najmä malé…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807