PRESOURCE – PROMOTION OF RESOURCE EFFICIENCY IN SMES IN CENTRAL EUROPE

PRESOURCE – Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe - Enviros

Objednávateľ:

Európska komisia

Medzinárodný projekt PRESOURCE bol zameraný na zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov (energie, vody, surovín a materiálov) v malých a stredných výrobných podnikoch strednej Európy. V rámci projektu bol vytvorený nástroj na identifikáciu prevenčného potenciálu a aplikovaný v 18 vybraných podnikoch. V dvoch českých podnikoch, ktoré sa projektu zúčastnili, boli identifikované zlepšujúce opatrenia s celkovými prínosmi 1,2 mil. Kč/rok.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku