O spoločnosti

ENVIROS, s.r.o., so sídlom v Bratislave a v Prahe, je poprednou poradenskou spoločnosťou v oblasti energetiky, životného prostredia a manažmentu. Pôsobí  na Slovensku, v Českej republike a v ďalších krajinách sveta. Od roku 2022 je spoločnosť súčasťou Skupiny Komerční banka.

Na trhu ENVIROS pôsobí už od roku 1994. V súčasnej dobe zamestnáva 34 stálych kvalifikovaných odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami v environmentálnom a energetickom poradenstve, z toho 14 certifikovaných energetických audítorov a špecialistov.

ENVIROS spolupracuje s celým radom klientov a partnerov z medzinárodných a nadnárodných inštitúcií, vrátane OSN, Európskej komisie, OECD, EBRD, Svetovej banky a UNDP. V rámci projektov Európskej komisie riešia experti spoločnosti projekty v programoch Intelligent Energy Europe (IEE), LIFE +, CENTRAL EUROPE, 7. Rámcový program.

Dôležitú úlohu hrá ENVIROS ako nezávislý poradca pre financovanie energeticky úsporných projektov a projektov obnoviteľných zdrojov pre väčšinu bánk na stredoeurópskom trhu.

Z geografického hľadiska sa okrem Slovenska,  Českej republiky a ďalších krajín strednej a východnej Európy jedná o konzultačné projekty v oblastiach Balkánu (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko), územia bývalého Sovietskeho zväzu (Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Tadžikistan, Kirgizsko), Ázie (Filipíny, Vietnam, Mongolsko) a Afriky (Keňa, Tanzánia).

ENVIROS je členom rady profesionálnych združení a asociácií, ako sú Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES), Asociácia energetických manažérov (AEM), Asociácia energetických audítorov (AEA), Česká rada pre šetrné budovy (CZGBC), Združenie pre zahraničné investície (AFI), Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu (PPZRS) a Britská obchodná komora (BCC).