Aktuality

Prečítajte si zaujímavé novinky z energetiky a životného prostredia a zistite viac o našich činnostiach a aktivitách!

Na týchto stránkach vám ponúkame informácie o akciách organizovaných našou spoločnosťou či našimi partnermi. Dozviete sa tu zaujímavosti a novinky z energetiky, životného prostredia, financovania projektov a ďalšie zaujímavosti.
OPKZPfinancovanieOZEkonferenciaNFPSlovenská inovačná a energetická agentúraVerejný sektorBiomasaMetóda Monitoring & TrgetingEfektívne riešenia využívania energieEnergetický manažment39. VýzvaPodpora nízkouhlíkovýchh stratégiíOPKZP-PO4-SC441-2018-39Štátny rozpočetSubjekty územnej samosprávyNeziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné službyEurópsky fond regionálneho rozvoja41. výzvaaerotermálna energiahydrotermálna energiageotermálna energiaskládkový plyntepelné čerpadláOPKZP-PO4-SC441-2018-41EFEKTIA 2018Súkromný sektorObce a mestáŠtátnne a verejné inštitúciePodnikateľské subjektyCO2SlovSEFF IIIPrice Guarantee MechanismEÚ ETSSlovak Emission TradingseminárEnergetické úsporyEFEKTIAEnergetická efektívnosťPriemysel20. VýzvaRekonštrukcia CZTDotáciaPodnikyEnergetická náročnosťEFEKTIA 2017Asociácia poskytovateľov energetických služiebSIEAAPES-SKSKGBC30. VýzvaZníženie energetickej náročnostiZvýšenie využívania OZEObnoviteľné zdroje energieOprávnená aktivitaEnergetický auditMSPImplementácia opatrení35. výzvaEnviromentálne manažérstvoFinančné prostriedky36. VýzvaZariadenia na báze fosílnych palívŽoNFPEnergetické zariadeniaBiodiversityCaucasusEBRDEMPRESSEnergyEnergy efficiencyENVIROSGeorgiaGreen City Action PlanIndustryLand-useRenewable energy sourcesSustainable CityTbilisiTransportWaste managementWastewater treatment
Oblasť pôsobenia:
Služba:

41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (OPKZP-PO4-SC411-2018-41)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP: Dátum vyhlásenia:05.2018 Dátum…

39.výzva zameraná na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP: Dátum vyhlásenia:…

Energetický manažment 2018

Efektívne riešenia využívania energie Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) a  Asociácia energetických manažérov organizujú 4. ročník konferencie Energetický manažment. Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých  oblastiach …

1 2 3 4

Prihlásenie
k newsletteru

Prihlásiť k newsletteru

Prihlásenie
k RSS Kanálu

Prihlásenie k RSS kanálu