Aktuality

Prečítajte si zaujímavé novinky z energetiky a životného prostredia a zistite viac o našich činnostiach a aktivitách!

Na týchto stránkach vám ponúkame informácie o akciách organizovaných našou spoločnosťou či našimi partnermi. Dozviete sa tu zaujímavosti a novinky z energetiky, životného prostredia, financovania projektov a ďalšie zaujímavosti.
OPKZPOZEfinancovaniekonferenciaNFPSlovenská inovačná a energetická agentúraZníženie energetickej náročnostiEnergetický auditŽoNFPŠtátny rozpočetEurópsky fond regionálneho rozvojaseminárVerejný sektorObnoviteľné zdroje energieBiomasaMetóda Monitoring & TrgetingEfektívne riešenia využívania energieEnergetický manažment39. VýzvaPodpora nízkouhlíkovýchh stratégiíOPKZP-PO4-SC441-2018-39Subjekty územnej samosprávyNeziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby41. výzvaaerotermálna energiahydrotermálna energiageotermálna energiaskládkový plyntepelné čerpadláOPKZP-PO4-SC441-2018-41EFEKTIA 2018Súkromný sektorObce a mestáŠtátnne a verejné inštitúciePodnikateľské subjekty46. VýzvaMikropodnikMalý podnikStredný podnikCO248. VýzvaSlovSEFF IIIEnergetická náročnosť verejných budovPrice Guarantee MechanismZlepšenie tepleno-technických vlastností budovEÚ ETSModernizácia vykurovacích / klimatizačných systémovSlovak Emission TradingPríprava teplej vodyOsvetlenieZníženie spotreby energieEFRREnergetické úsporyEFEKTIAEnergetická efektívnosťPriemysel20. VýzvaRekonštrukcia CZTDotáciaPodnikyEnergetická náročnosťEFEKTIA 2017Asociácia poskytovateľov energetických služiebSIEAAPES-SKSKGBC30. VýzvaZvýšenie využívania OZEOprávnená aktivitaMSPImplementácia opatrení35. výzvaEnviromentálne manažérstvoFinančné prostriedky36. VýzvaZariadenia na báze fosílnych palívEnergetické zariadeniaBiodiversityCaucasusEBRDEMPRESSEnergyEnergy efficiencyENVIROSGeorgiaGreen City Action PlanIndustryLand-useRenewable energy sourcesSustainable CityTbilisiTransportWaste managementWastewater treatment
Oblasť pôsobenia:
Služba:

48. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2018-48)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP: Dátum vyhlásenia:12.2018 Dátum uzavretia: do…

46. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Dĺžka trvania výzvy na…

41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (OPKZP-PO4-SC411-2018-41)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP: Dátum vyhlásenia:05.2018 Dátum…

1 2 3 4

Prihlásenie
k newsletteru

Prihlásiť k newsletteru

Prihlásenie
k RSS Kanálu

Prihlásenie k RSS kanálu