Veřejný sektor

Verejný sektor

Verejný sektor, teda krajské úrady, mestské správy, obce a ich organizácie ako sú školy, škôlky, nemocnice a podobne, sú ďalším z významných pilierov našej spolupráce. V tejto kategórii nájdete prehľadný zoznam príslušných služieb.

Energetický manažment

Riešite jednorazové úspory alebo chcete riadiť a mať pod stálou kontrolou vaše náklady na energiu?Chcete zapracovať energetický manažment do vášho systému ISO prostredníctvom normy ISO 50001?Hľadáte prehľadný a výkonný softvér pre energetický manažment?

ENERGETICKÝ AUDIT

Vzťahuje sa na vás povinnosť spracovania energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti?Chcete nájsť energeticky úsporné opatrenia vo vašom podniku a ušetriť prevádzkové náklady?Obráťte sa na náš tím certifikovaných energetických špecialistov!

SMART

Nie je Vám úplne jasné, čo to vlastne je - čo všetko zahŕňa SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Niečo už z toho možno využívate! Ale teraz s pomocou ICT môžete skutočne múdro riadiť Vaše regióny, mestá, obce a podniky.

Ovzdušie a klíma

Ste predstaviteľmi miest, ktoré sú v súvislosti so vstupom miest k Dohovoru primátorov a starostov?Alebo ste podnik či súkromný zadávateľ, ktorý sa musí alebo chce zaoberať emisiami?

KONCEPCIA MESTA A OBCE

Potrebujete vyriešiť energetickú koncepciu, energetické hospodárstvo na úrovni mesta/kraja/regiónu?Chystáte sa u Vás na analýzu CZT a na rozhodnutie o spôsobe rozvoja miestnych energetických systémov?Má Vaša obec viac ako 2500 obyvateľov a pôsobí na jej území dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava...

TERMOVÍZIA

Využite modernú metódu pre úsporu Vašich nákladov! Spojte sa s nami a my pre Vás vykonáme termovízne snímkovanie stavieb aj technológií v priemysle. Naši skúsení špecialisti využívajú termovíznu metódu na určenie kritických miest pre návrh úsporných opatrení.

VZDELÁVANIE

Vidíte efekt vzdelávania vašich zamestnancov?Ťažíte zlato z vašich zamestnancov alebo ich radšej vymieňate za nových?Ako sledujete a využívate potenciál, ktorý drieme vo vašich ľuďoch? Viete o ňom?

EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

Hľadáte riešenie pre úspory energie a navyše s nulovými výdajmi?Plaťte všetky investície iba z dosiahnutých úspor. Dodávateľ je motivovaný Vám zaistiť úspory, aby mohol realizovať investície.

DOTAČNÉ PORADENSTVO

Zháňate financovanie pre vaše projekty? Poznáte možnosti využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ? Pripravujete projekty zamerané na úsporu energie, využitie obnoviteľných zdrojov, inováciu výroby, odpadové hospodárstvo či úsporu emisií?

CIRCULAR ECONOMY

Ste obec, mesto či región a potrebujete u Vás vyriešiť odpadové hospodárstvo alebo životné prostredie?Ste výrobca a riešite úspory energie a využitie odpadov?Ste spotrebiteľ a neviete čo s odpadmi?Ste iný článok cyklu?

POH

Týka sa POH aj vás?Pokiaľ Vaša obec má ročnú produkciu komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov viac ako 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať POH. 

Naše skúsenosti

0

krajov

0

pobočka v SR

0

23 rokov skúseností

Referencie

Objednávateľ: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EKIS

V rámci programu EFEKT naša spoločnosť prevádzkuje energetické konzultačné a informačné stredisko (EKIS), kde sú pre verejnosť energetickými špecialistami poskytované bezplatné konzultácie.  Táto služba je určená občanom, verejnej správe, podnikom…

Objednávateľ: European Investment Bank

EIA pre D1 na Slovensku

Jedným z najvýznamnejších slovenských projektov bolo komplexné hodnotenie dokumentácie vplyvu na životné prostredie pre niekoľko úsekov novej diaľnice D1 na Slovensku. Hodnotenie bolo spracované pre Európsku investičnú banku (EIB)…