DOTAČNÉ PORADENSTVO

Zháňate financovanie pre vaše projekty?

Poznáte možnosti využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ?

Pripravujete projekty zamerané na úsporu energie, využitie obnoviteľných zdrojov, inováciu výroby, odpadové hospodárstvo či úsporu emisií?

O službě

Spojte sa s nami! Sme skúsení experti pre zaistenie dotačných prostriedkov z programov OP VaI a OP KŽP a  vedúcich spoločností v dotačnom poradenstve zameraných na energetiku. Neuspokojte sa s priemerným riešením – chcite to najlepšie! Pre našich klientov sme zaistili dotačné prostriedky vo výške 1,8 miliardy Kč!!! Chcete vedieť viac o aktuálnych dotačných príležitostiach? Tu sú aktuálne výzvy: OP VaI, OP KŽP

Činnosti v rámci služby

 • Identifikujeme opatrenie vhodné pre dotačnú podporu
 • Vyberieme vhodný dotačný program
 • Kompletne vypracujeme dotačné žiadosti
 • Vypracujeme energetické posudky, štúdie uskutočniteľnosti, rozptylové štúdie a ďalšie povinné prílohy
 • Vypracujeme pravidelné monitorovacie správy
 • Pomôžeme Vám pri prípadných kontrolách

Komu je služba určená

Naše skúsenosti

0

miliardy Kč zabezpečených dotácií pre našich klientov

0

miliardy Kč investovaných na projektoch našich klientov

0

Viac ako 110 projektov

Referencie

Objednávateľ: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

OPŽP

V projektoch zabezpečenia dotačných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie sa kombinuje spolupráca so súkromným i štátnym sektorom. Medzi projekty, na ktorých sme spolupracovali, patria ako veľké projekty energetických…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807