ENERGETICKÝ AUDIT

Vzťahuje sa na vás povinnosť spracovania energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti?

Chcete nájsť energeticky úsporné opatrenia vo vašom podniku a ušetriť prevádzkové náklady?

Obráťte sa na náš tím certifikovaných energetických špecialistov!

O službě

Na koho sa vzťahuje povinnosť spracovania energetického auditu?

1. Povinnosť spracovania energetického auditu vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, platí pre podniky:

 • s viac ako 250 zamestnancami,
 • alebo ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR,
 • a/alebo ktorých celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR.

2. Povinnosť spracovania energetického auditu má tiež ten podnikateľ, ktorý nie je malým alebo stredným podnikateľom (Definícia malého a stredného podnikateľa je uvedená v Nariadení Európskej komisie č. 651/2014). Medzi veľké podniky patria aj mnohé zo spoločností, v ktorých 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi.  

3. Energetický audit podľa zákona č. 321/2014 Z. z. je potrebné ďalej pravidelne spracovávať najmenej raz za 4 roky.

Činnosti v rámci služby

 • Popíšeme a zhodnotíme stav vášho energetického hospodárstva alebo vybraných celkov
 • Vaše energetické hospodárstvo posúdime tak z ekonomického ako aj z environmentálneho hľadiska (Naši špecialisti disponujú meracou technikou pre podrobné vyhodnotenie prínosov – objektívna kvantifikácia)
 • Navrhneme úsporné opatrenia vrátane posúdenia technickej uskutočniteľnosti a rizík
 • Zostavíme súbor odporúčaných opatrení – podklad pre vaše strategické rozhodovanie
 • Vyhodnotíme možnosti financovania vrátane čerpania dotačných prostriedkov pre realizáciu opatrení:
  • Preukážeme dosiahnuté prínosy v rámci dotačných titulov
  • Zabezpečíme, že splníte legislatívne požiadavky
  • Vyčíslime hodnotiace kritériá v rámci odporúčaných dotačných programov a stanovíme aj predpokladanú výšku dotácie (vrátane pravdepodobnosti zisku)
 • Odprezentujeme vám výstupy a odporúčania energetického auditu

ENVIROS realizuje energetické audity už od roku 1994. Energetický audit môžu vykonávať len energetickí špecialisti s osvedčením.

Zaujímavé čísla

0

viac ako 250 zamestnancov - povinnosť spracovať EA

0

ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR - povinnosť spracovať EA

0

11 certifikovaných energetických špecialistov v našom týme

Referencie

Objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Zeocem, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Energetický audit

Na základe legislatívnych požiadaviek (zákon o energetickej efektívnosti) a zodpovedného prístupu klientov (príprava na dotačné tituly), bolo našou spoločnosťou za obdobie 2015/2017 spracovaných viac ako 150 energetických auditov. Jednalo…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807