EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

Hľadáte riešenie pre úspory energie a navyše s nulovými výdajmi?

Plaťte všetky investície iba z dosiahnutých úspor. Dodávateľ je motivovaný Vám zaistiť úspory, aby mohol realizovať investície.

O službě

EPC (Energy Performance Contracting)  pre Vás znamená energetické služby so zárukou. Pre túto metódu potrebujete odborníka  v oblasti úspory energie, znalosti metódy EPC, znalosť postupov pri výbere poskytovateľa služby a znalosť rokovacieho konania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Týmto odborným garantom sme pre Vás práve my.

Čo je to EPC a prečo ísť touto cestou?

 • dlhodobo znížite spotrebu energie a ďalších prevádzkových nákladov,
 • dodávateľ Vám zmluvne ručí za úspešnosť projektu , teda za dosiahnutie úspor a za návratnosť  vynaložených prostriedkov,
 • Vy aj dodávateľ máte rovnakú motiváciu – výrazné úspory a zároveň im adekvátne investície- na rozdiel od iných dodávateľsko-odberateľských vzťahov dodávateľ nemá záujem navyšovať investície,
 • kompletne celý projekt vám realizuje len jeden dodávateľ:
  • spracuje projektovú dokumentáciu,
  • inštaluje navrhnuté opatrenia,
  • zaisťuje aj financovanie projektu, ak je žiadúce,
  • garantuje objem dosiahnutých úspor,
  • zaistí pre Vás aj realizáciu energetického managementu (on-line sledujete toky energie, máte ich pod kontrolou a môžete ich riadiť),
 • zlepšíte tak pracovné aj životné prostredie.

Ako sa k projektu EPC dostať?

Štátna inštitúcia a organizácia (príspevková organizácia)

 • vhodné pre organizácie financované zo štátneho rozpočtu,
 • projekt si zaregistrujte na svojom odbornom ministerstve v rámci investičných akcií bez nároku na investície zo štátneho rozpočtu pri Ministerstve financií,
 • EPC metódu môžete použiť pre budovy ministerstiev a budovy a objekty všetkých inštitúcií a organizácií zriadených jednotlivými ministerstvami (fakultné nemocnice, vysoké školy, štátne kultúrne zariadenia, kancelárske budovy a ďalšie objekty),

Kraje a komunálna sféra

 • vhodné pre organizácie financované z rozpočtu krajov, miest a obcí,
 • zámer schvaľuje zastupiteľstvo kraja, mesta, obce a po výbere poskytovateľa energetických služieb je schvaľovaná aj zmluva víťazného uchádzača,
 • metódu EPC využijete pre zdravotnícke a nemocničné zariadenia, vzdelávacie zariadenia (materské, základné aj stredné školy), kultúrne zariadenia (divadlá, kultúrne domy), športové zariadenia (plavecké bazény, zimné štadióny), budovy úradov a ďalšie objekty,

Podnikateľská sféra

 • výrobná (priemyselná a iné komerčné),
 • nevýrobná (obchodné objekty, kancelárske budovy, kultúrne zariadenia a ďalšie).
 • na Vás sa nevzťahujú rozpočtové a ďalšie legislatívne pravidlá ako na verejné organizácie, preto je pre Vás vznik zmluvného vzťahu v projekte EPC jednoduchší. (výnimkou sú súkromné nekomerčné firmy založené na báze neziskových aktivít)

Činnosti v rámci služby

 • Vyberieme pre Vás objekty vhodné pre využitie metódy EPC
 • Nastavíme parametre projektu a jeho varianty
 • Prerokujeme ciele projektu energetických úspor a vhodné energeticky úsporné opatrenia
 • Vysvetlíme Vám ďalší postup
 • Prerokujeme projekt s príslušnými orgánmi
 • V zadávacom konaní:
  • pripravíme všetky časti zadávacej dokumentácie pre výberové konanie na poskytovateľov energetických služieb so zárukou, kvalifikačnú dokumentáciu, oznámenie atď.
  • asistujeme, prípadne Vás zastupujeme ako zadávateľa vo výberovom konaní
  • vyberieme najvhodnejšieho dodávateľa energie (ESCO) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní formou rokovacieho konania s uverejnením
  • asistujeme Vám pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou ESCO
 • Naši odborníci verifikujú (overujú) dosahované úspory
 • Aj naše služby môžu byť splácané z dosiahnutých úspor

Naše skúsenosti

0

miliónov Kč investovaných prostriedkov

0

Viac ako 20 projektov

0

certifikovaní audítori IPMVP (CMVP)

Referencie

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807