PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR PRE NADNÁRODNÉ INŠTITÚCIE

Riešite veľké investície do energetických úspor, emisií CO2 alebo obnoviteľných zdrojov a hľadáte financovanie, poradenstvo alebo technickú asistenciu?

Potrebujete mať v zahraničí istotu, že je všetko v súlade s Európskou smernicou o energetickej efektívnosti?

O službě

S nami získate finančné zdroje pre Váš zámer priamo z Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD).  Projekty, u ktorých dochádza k výraznej úspore primárnej energie a emisií CO2 majú šancu získať až 30% finančnej podpory! S našou technickou asistenciou pre financovanie projektov môžete počítať aj v strednej a východnej Európe, na Balkáne a v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu.

Aké financie sme doteraz zaistili v rámci Európy?

 • na Slovensku sme doteraz získali 190 mil. EUR pre projekty našich klientov týkajúcich sa energetickej efektívnosti a OZE, a to prostredníctvom Kreditnej linky SlovSEFF,
 • v Bielorusku sme doteraz svojim klientom zaistili prefinancovanie vo výške 30 mil. USD , a to rovnako pre projekty energetickej efektívnosti a OZE , prostredníctvom Kreditnej linky BelSEFF.

Vypracujeme pre Vás v ktoromkoľvek štáte EÚ, Balkáne a štátoch bývalého Sovietskeho zväzu energetický audit alebo posudok energetickej náročnosti podľa Európskej smernice o energetickej efektívnosti z roku 2012.

Komu je služba určená

Naše skúsenosti

0

za 250 mil. EUR sú na Slovensku pripravené projekty pre financovanie EE a OZE z kreditnej linky EBRD

0

Projekty za viac ako 30 mil. USD v Bielorusku

0

Spolupracujeme s viac ako 15 bankami na financovanie úspor energie a výstavby OZE

Referencie

Objednávateľ: EBRD

MunSEFF

Ako nástroj pre financovanie úspor energie na Slovensku otvorila EBRD úverovú linku o objeme 90 mil. EUR na podporu energetickej účinnosti v slovenských obciach – MunSEFF. Prostredníctvom slovenských bánk, program MunSEFF…

Objednávateľ: EBRD

SlovSEFF

SlovSEFF je úverová linka s grantom, zameraná na podporu trvalo udržateľných investícií na Slovensku do súkromného sektora prostredníctvom miestnych bánk. V rámci programu, slovenské podniky a združenia vlastníkov bytových jednotiek,…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807