EIA – HODNOTENIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pripravujete investičný zámer? Rozširujete svoj podnik? Plánujete nový projekt vo Vašom meste či obci?

O službě

Preverte si, či pre Vás platí zákonná povinnosť zaistiť hodnotenie vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Pokiaľ áno, potrebujete stanovisko ako výstup z procesu EIA pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a k ďalším činnostiam. Vaše projekty budú hodnotené podľa vplyvov na zložky životného prostredia a na verejné zdravie.

Pre úspech EIA hodnotenia potrebujete:

 • Oznámenie a dokumentáciu, posudok a štúdiu pre príslušný úrad,
 • Prípadne podrobnejšiu dokumentáciu,
 • Verejné rokovanie,
 • Posudok,
 • Záverečný výstup v podobe stanoviska príslušného úradu.

Iba držitelia autorizácie sú oprávnení spracovávať EIA dokumentáciu, posudok a oznámenie. Preto využite našich skúsených expertov k posúdeniu národných aj zahraničných projektov. Naši experti majú skúsenosti so spracovaním dokumentácie v strednej Európe, na Balkáne, bývalých sovietskych republikách (CIS) aj vo juhovýchodnej Ázii. Kdekoľvek riešite Váš projekt, akokoľvek ste ďaleko, obráťte sa na našich expertov!

Činnosti v rámci služby

 • Vytvoríme pre Vás oznámenie, dokumentáciu či posudok vrátane všetkých potrebných štúdií
 • Všetko prerokujeme s dotknutými orgánmi štátnej správy
 • Rokujeme za Vás s úradmi a oponentami, zúčastňujeme sa verejných rokovaní
 • V priebehu posudzovania projekt konzultujeme a prípadne upravujeme v spolupráci s projektantom a zadávateľom tak, aby ste dosiahli maximálnu optimalizáciu návrhu v súlade s Vašim zámerom
 • Sami zaistíme potrebné čiastkové posudky a stanoviská:
  • hodnotenie vplyvu na verejné zdravie
  • hodnotenie vplyvu na sústavu Natura 2000
  • rozptylové a hlukové štúdie
  • biologické alebo hydrobiologické prieskumy a ich vyhodnotenie
  • rozbory odpadových vôd alebo meranie emisií do ovzdušia v autorizovaných laboratóriách
  • bilancie odpadov a ich klasifikáciu či ďalšie vyžiadané stanoviská

Komu je služba určená

Naše skúsenosti

0

miliárd Kč investovaných v roku 2015

0

krajín

0

rokov skúseností

Referencie

Objednávateľ: ELIMON

EIA – Mírovka

Jedným z najzaujímavejších projektov hodnotenia vplyvu na životné prostredie bol projekt zaslučkovania vedenia 400kV do rozvodnej stanice Mírovka. Projekt bol riešený pre ČEPS v spolupráci so spoločnosťou ELIMON. Dokumentácia…

Objednávateľ: European Investment Bank

EIA pre D1 na Slovensku

Jedným z najvýznamnejších slovenských projektov bolo komplexné hodnotenie dokumentácie vplyvu na životné prostredie pre niekoľko úsekov novej diaľnice D1 na Slovensku. Hodnotenie bolo spracované pre Európsku investičnú banku (EIB)…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807