pole

EIA pre D1 na Slovensku - Enviros

Objednávateľ:

European Investment Bank

Jedným z najvýznamnejších slovenských projektov bolo komplexné hodnotenie dokumentácie vplyvu na životné prostredie pre niekoľko úsekov novej diaľnice D1 na Slovensku. Hodnotenie bolo spracované pre Európsku investičnú banku (EIB) v súvislosti s financovaním tejto fázy výstavby z Európskych fondov.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku