Služby pro průmysl

Priemysel

Priemyselní klienti sú jedným z najdôležitejších segmentov našej činnosti. V tejto sekcii nájdete služby pre priemyselné a výrobné podniky. Naša činnosť pokrýva všetky veľkosti firiem, od MSP až po veľké nadnárodné korporácie.

Energetický manažment

Riešite jednorazové úspory alebo chcete riadiť a mať pod stálou kontrolou vaše náklady na energiu?Chcete zapracovať energetický manažment do vášho systému ISO prostredníctvom normy ISO 50001?Hľadáte prehľadný a výkonný softvér pre energetický manažment?

ENERGETICKÝ AUDIT

Vzťahuje sa na vás povinnosť spracovania energetického auditu podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti?Chcete nájsť energeticky úsporné opatrenia vo vašom podniku a ušetriť prevádzkové náklady?Obráťte sa na náš tím certifikovaných energetických špecialistov!

SMART

Nie je Vám úplne jasné, čo to vlastne je - čo všetko zahŕňa SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Niečo už z toho možno využívate! Ale teraz s pomocou ICT môžete skutočne múdro riadiť Vaše regióny, mestá, obce a podniky.

TERMOVÍZIA

Využite modernú metódu pre úsporu Vašich nákladov! Spojte sa s nami a my pre Vás vykonáme termovízne snímkovanie stavieb aj technológií v priemysle. Naši skúsení špecialisti využívajú termovíznu metódu na určenie kritických miest pre návrh úsporných opatrení.

VZDELÁVANIE

Vidíte efekt vzdelávania vašich zamestnancov?Ťažíte zlato z vašich zamestnancov alebo ich radšej vymieňate za nových?Ako sledujete a využívate potenciál, ktorý drieme vo vašich ľuďoch? Viete o ňom?

ENERGETICKÝ POSUDOK

Riešite ako dlhodobo znižovať spotrebu a náklady na energiu a ako ušetriť?Zvažujete konkrétne opatrenie pre vaše energetické hospodárstvo, a nie ste si istí, do akej miery bude účinné a či sa vám oplatí?

OZE

Investujete do projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie?Riešite financovanie fotovoltaických, veterných elektrární či elektrární na biomasu, bioplynových staníc či projektov na využitie skládkového plynu?

DOTAČNÉ PORADENSTVO

Zháňate financovanie pre vaše projekty?Poznáte možnosti využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ?Pripravujete projekty zamerané na úsporu energie, využitie obnoviteľných zdrojov, inováciu výroby, odpadové hospodárstvo či úsporu emisií?

CIRCULAR ECONOMY

Ste obec, mesto či región a potrebujete u Vás vyriešiť odpadové hospodárstvo alebo životné prostredie?Ste výrobca a riešite úspory energie a využitie odpadov?Ste spotrebiteľ a neviete čo s odpadmi?Ste iný článok cyklu?

IPKZ/IPPC

Pokiaľ ste výrobcom v oblastiach chemickej výroby, energetickej, potravinárskej, papierenskej, metalurgickej a ďalších prevádzok od určitej výrobnej kapacity. Alebo aj majiteľom poľnohospodárskych výrobní a prevádzok, vrátane kŕmnych zvierat, potom sa na Vás vzťahuje proces IPPC.

EIA

Pripravujete investičný zámer? Rozširujete svoj podnik? Plánujete nový projekt vo Vašom meste či obci?

Naše skúsenosti

0

viac ako 250 zamestnancov - povinnosť vypracovať EA

0

ročný obrat podniku presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR - povinnosť vypracovať EA

0

certifikovaných energetických špecialistov

Referencie

Objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Zeocem, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Energetický audit

Na základe legislatívnych požiadaviek (zákon o energetickej efektívnosti) a zodpovedného prístupu klientov (príprava na dotačné tituly), bolo našou spoločnosťou za obdobie 2015/2017 spracovaných viac ako 150 energetických auditov. Jednalo…

Energetický manažment ZAPA

V roku 2016 sme vytvorili a zaviedli komplexný manažment hospodárenia s energiou v spoločnosti ZAPA beton a.s. v súlade s normou ČSN EN ISO 50001. Predmetom zavádzania EnMS bolo energetické hospodárstvo…