ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Čo nie je vidieť, nemožno riadiť!

Riešite jednorazové úspory alebo chcete riadiť a mať pod stálou kontrolou vaše náklady na energiu?

Chcete zapracovať energetický manažment do vášho systému ISO prostredníctvom normy ISO 50001?

Hľadáte prehľadný a výkonný softvér pre energetický manažment?

O službě

Energetický manažment je komplexné a systémové riešenie. Keď ho implementujete vhodným spôsobom, to znamená unikátne pre vaše podmienky, priamo to ovplyvní vašu ziskovosť, úsporu financií a vašu konkurencieschopnosť:

 • Dosiahnete stabilných úspor vašich nákladov o viac ako 20%
 • Naplníte požiadavky environmentálnej legislatívy bez nutnosti opakovania energetického auditu
 • Prispejete ku kvalite životného prostredia

Energetický manažment ako koncepčný nástroj stojí na 3 pilieroch, ktoré vám postavíme a stabilizujeme.

ĽUDIA – dôležitý faktor systému – vyškolíme vašich ľudí, aby sa správali v súlade s enmanage a vytvárali podmienky pre funkčnosť a efekt

SYSTÉMY – unikátny a preverený software Strata zbiera a vyhodnocuje údaje o vašich tokoch energie a podľa situácie vyberá aktivity pre efektívne využitie vašich zdrojov

TECHNOLÓGIE – vďaka vhodným meracím prístrojom máte presný a stále aktuálny prehľad spotreby

Činnosti v rámci služby

S našim riešením EnManage a softvérom STRATA

 • Máte okamžité správy o odchýlkach a EnManagement namiesto jednoduchého sledovania aktívne pomáha riadiť vašu spotrebu, a to z ktoréhokoľvek miesta a v akomkoľvek čase
 • Vďaka monitoringu a targetingu máte dynamický a permanentný energetický audit 
 • Pravidelne sledujete spotrebu VŠETKÝCH nositeľov energie, surovín, medziproduktov, objemu výroby, a pod.
 • Ak máte už existujúcu štruktúru riadenia, enManagement do nej integrujete

Pomôžeme vám tiež zaviesť energetický manažment podľa ISO 50001.

Zaujímavé čísla

0

piliere

0

ISO norma pre energetický manažment

0

unikátny software STRATA

Skúsenosti klientov

 • Prvé obchodné kontakty so zástupcami firmy sme nadviazali už v roku 2000 pri spolupráci na pilotnom projekte zavádzanie metódy Monitoringu a Targetingu v hutníckych prevádzkach ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Vtedy išlo o prvú ,lastovičku‘ na ceste k efektívnejšiemu využitiu energií pre výrobu vozidiel a komponentov a množstvo princípov, vtedy pre nás úplne nových, využívame v oblasti úspor energií dodnes. V súčasnosti so spoločnosťou ENVIROS spolupracujeme v dvoch oblastiach. Tou…

  Čítať viac

  Milan Poddaný

  Vedúci – Energetické služby a manažment

  ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Referencie

Objednávateľ: Pardubický kraj

Energetický manažment Pardubický kraj

V roku 2016 sme dokončili zavedenie manažmentu hospodárenia s energiou v súlade s normou ČSN EN ISO 50001 pre KÚ Pardubického kraja. Nastavili a zaviedli sme funkčné procesy a súvisiace…

Energetický manažment ZAPA

V roku 2016 sme vytvorili a zaviedli komplexný manažment hospodárenia s energiou v spoločnosti ZAPA beton a.s. v súlade s normou ČSN EN ISO 50001. Predmetom zavádzania EnMS bolo energetické hospodárstvo…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807