VZDELÁVANIE, KURZY, ŠKOLENIA, KONFERENCIE

Vidíte efekt vzdelávania vašich zamestnancov?

Ťažíte zlato z vašich zamestnancov alebo ich radšej vymieňate za nových?

Ako sledujete a využívate potenciál, ktorý drieme vo vašich ľuďoch? Viete o ňom?

O službě

Prečo práve s nami?

Máme vzácne zoskupenie expertov v technických odboroch a expertov pre vzdelávanie = prepojujeme „hard“ a „soft“ zručnosti = nielenže s nami implementujete procesy a technológie, ale zároveň vzdelávate aj ľudí, ktorí s nimi pracujú.

Činnosti v rámci služby

 • Personálne audity (development centrá) – nájdite potenciál ľudí, ktorý možno nevidíte, rozviňte ho a využite správne
 • Zaistíme rozvoj zručností a fixácie nových návykov vašich ľudí (v obchode, vedení ľudí a komunikácii)
 • Moderujeme a facilitujeme vaše workshopy a tímové stretnutia
 • Vykonávame mediáciu sporov a konfliktov na pracovisku
 • Zrealizujeme pre vás kvalitné nábory ľudí (kompletnú organizáciu assessment centra)
 • Zaistíme pre vás odborné vzdelávanie v technických odboroch spojených s energetikou, odpadovým hospodárstvom a životným prostredím

Zaujímavé čísla

0

% sa naučíte v skupinových seminároch

0

% sa naučíte individuálnymi metódami

0

% sa naučíte praxou

Referencie

Objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Zeocem, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Energetický audit

Na základe legislatívnych požiadaviek (zákon o energetickej efektívnosti) a zodpovedného prístupu klientov (príprava na dotačné tituly), bolo našou spoločnosťou za obdobie 2015/2017 spracovaných viac ako 150 energetických auditov. Jednalo…

Energetický manažment ZAPA

V roku 2016 sme vytvorili a zaviedli komplexný manažment hospodárenia s energiou v spoločnosti ZAPA beton a.s. v súlade s normou ČSN EN ISO 50001. Predmetom zavádzania EnMS bolo energetické hospodárstvo…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807