Služby pro banky a investory

Banky a investori

Služby pre investorov, bankové a financujúce inštitúcie.

SMART

Nie je Vám úplne jasné, čo to vlastne je - čo všetko zahŕňa SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Niečo už z toho možno využívate! Ale teraz s pomocou ICT môžete skutočne múdro riadiť Vaše regióny, mestá, obce a podniky.

BREEAM & LEED

Sme vašim poradcom pre hodnotenie budov dvoma celosvetovo najuznávanejšími systémami certifikácie udržateľnosti budov – BREEAM & LEED.

VZDELÁVANIE

Vidíte efekt vzdelávania vašich zamestnancov?Ťažíte zlato z vašich zamestnancov alebo ich radšej vymieňate za nových?Ako sledujete a využívate potenciál, ktorý drieme vo vašich ľuďoch? Viete o ňom?

OZE

Investujete do projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie?Riešite financovanie fotovoltaických, veterných elektrární či elektrární na biomasu, bioplynových staníc či projektov na využitie skládkového plynu?

CIRCULAR ECONOMY

Ste obec, mesto či región a potrebujete u Vás vyriešiť odpadové hospodárstvo alebo životné prostredie?Ste výrobca a riešite úspory energie a využitie odpadov?Ste spotrebiteľ a neviete čo s odpadmi?Ste iný článok cyklu?

POH

Týka sa POH aj vás?Pokiaľ Vaša obec má ročnú produkciu komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov viac ako 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať POH. 

IPKZ/IPPC

Pokiaľ ste výrobcom v oblastiach chemickej výroby, energetickej, potravinárskej, papierenskej, metalurgickej a ďalších prevádzok od určitej výrobnej kapacity. Alebo aj majiteľom poľnohospodárskych výrobní a prevádzok, vrátane kŕmnych zvierat, potom sa na Vás vzťahuje proces IPPC.

EIA

Pripravujete investičný zámer? Rozširujete svoj podnik? Plánujete nový projekt vo Vašom meste či obci?

EDD

Chystáte sa k akvizícii nehnuteľnosti, skladových či výrobných priestorov či kancelárskych komplexov? Pred realizáciou Vášho zámeru preverte stav predmetu Vášho záujmu! Naši experti Vám túto službu poskytnú so zárukou medzinárodného zázemia a aktuálnych znalostí legislatívy. Na stredoeurópskom trhu sme pre...

Naše skúsenosti

0

miliardy Kč zaistených dotácií pre našich klientov

0

miliardy investovaných Kč na projektoch našich klientov

0

viac ako 110 projektov

Referencie

Objednávateľ: ECOWAS

FVE ECOWAS

Náš tím pracuje v oblasti obnoviteľných zdrojov aj na mnohých významných zahraničných projektoch. Spracovávali sme napríklad technické due diligence vrátane projekcie predpokladanej výroby a vhodnosti vybraných umiestnení pre 19…

Objednávateľ: Jones Lang LaSalle

EDD Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle je jedným z najvýznamnejších partnerov, pre ktorých environmentálny tím našej spoločnosti spracováva už viac ako 12 rokov environmentálne audity logistických parkov, kancelárskych komplexov a výrobných závodov. Za…