EDD - ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE

Chystáte sa k akvizícii nehnuteľnosti, skladových či výrobných priestorov či kancelárskych komplexov? Pred realizáciou Vášho zámeru preverte stav predmetu Vášho záujmu! Naši experti Vám túto službu poskytnú so zárukou medzinárodného zázemia a aktuálnych znalostí legislatívy.
Na stredoeurópskom trhu sme pre Vás najsilnejším partnerom pre Vaše projekty.

O službě

Environmentálne audity sú pre Vás zárukou najmä pri nákupe alebo predaji podnikov a nehnuteľností, prípadne pri iných obchodných transakciách. 

Audity Vám zaručujú ekologickú kvalitu a záväzky, ktoré medzi zúčastnenými stranami v tomto zmysle vznikajú.

Istota, ktorú dostanete:

 • Vaša nehnuteľnosť bude mať jasne definované riziká spojené so životným prostredím,
 • Získate informáciu, či je vaša nehnuteľnosť v súlade s platnou legislatívou,
 • Vyčíslime Vám prípadné riziká a odhad nákladov spojených s nápravnými opatreniami.

Audit, ktorý sa riadi medzinárodne uznávanou normou ASTM, sa skladá z dvoch fáz.

V  1. fáze hodnotíme lokalitu z pohľadu súlady s právnymi požiadavkami. Pri návšteve lokality posúdime aktuálny stav Vašej lokality a všetky činnosti, ktoré sa v danej lokalite vykonávajú. Ku 2. fáze EDD pristúpime v prípade, že 1. fáza definuje potrebu ďalších špecializovaných prieskumov nutných pre kvalifikované rozhodnutie o environmentálnom stave lokality.

Činnosti v rámci služby

 • hodnotenie historického využitia miesta s dôrazom na zistenie výskytu starých ekologických záťaží
 • hodnotenie dopadu aktuálnych aktivít na životné prostredie
 • hodnotenie všetkých dostupných dokumentácií (verejné registre a databázy, dokumentácie v lokalite)
 • posúdenie stavu nakladania s odpadmi, odpadovými vodami, nebezpečnými látkami a množstvo produkovaných emisií do ovzdušia

Naše skúsenosti

0

viac ako 100 projektov

0

krajín

0

rokov skúseností

Referencie

Objednávateľ: Jones Lang LaSalle

EDD Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle je jedným z najvýznamnejších partnerov, pre ktorých environmentálny tím našej spoločnosti spracováva už viac ako 12 rokov environmentálne audity logistických parkov, kancelárskych komplexov a výrobných závodov. Za…

Objednávateľ: PointPark Properties s.r.o.

EDD VGP Logistic parks

V roku 2016 sme spracovali portfólio environmentálnych auditov pre 29 lokalít logistických areálov VGP. Logistické parky z portfólia VGP sú umiestnené na strategických pozíciách v okolí významných diaľničných uzlov,…

Členstvá v organizáciách

 • BCC - British chamber of commerce

  British Chamber of Commerce

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES

 • AFI - SDRUŽENÍ PRO ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Róbert Máček

Country manager


E: robert.macek@enviros.sk

T: +420 723 071 807