Referencie

Zaujímajú vás naše skúsenosti?

V tejto sekcii nájdete informácie o našich vybraných referenčných projektoch zo všetkých oblastí našej činnosti.

Rerefence for area: Priemysel

Oblasť pôsobenia:
Služba:

Objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Zeocem, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Energetický audit

Na základe legislatívnych požiadaviek (zákon o energetickej efektívnosti) a zodpovedného prístupu klientov (príprava na dotačné tituly), bolo našou spoločnosťou za obdobie 2015/2017 spracovaných viac ako 150 energetických auditov. Jednalo…

Posudky IPKZ

Ako nezávislí experti sme spracovali mnoho posúdení realizovaných zámerov. Hodnotili sme projekty napríklad pre ALW Industry, s.r.o., Lučební závody Draslovka Kolín a.s., Glanzstoff Bohemia s.r.o., Povodí Ohře s.p., Teplárna…

Objednávateľ: Európska komisia

EMSPI

Cieľom projektu je podpora činnosti, ktorá povedie k zvýšeniu energetickej účinnosti v polygrafickom priemysle, prostredníctvom implementácie energetického manažmentu v súlade s globálnou normou ISO 50001. V priebehu projektu 100…

Objednávateľ: eco GROUP a.s. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Plzeňská energetika a.s. Severočeská teplárenská, a.s. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Energetický posudok

Energetický posudok bol vytvorený ako nástroj na posúdenie efektívnosti a účinnosti nových investičných technických zámerov a pre potreby dotačných titulov. Vzhľadom na nové dotačné programové obdobie 2014 – 2020…

Objednávateľ: EKO-CHEMO s.r.o., Milsy, a.s.

Termovízne meranie

Termovízne meranie je vykonávané termokamerou FLIR E45. Máme skúsenosti ako s meraním tepelných mostov na obálke objektu, tak aj s meraním vykurovacích telies, izolácie rozvodov tepla/chladu, zameranie vykurovacích káblov,…

Objednávateľ: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

OPŽP

V projektoch zabezpečenia dotačných prostriedkov z Operačného programu Životné prostredie sa kombinuje spolupráca so súkromným i štátnym sektorom. Medzi projekty, na ktorých sme spolupracovali, patria ako veľké projekty energetických…

Objednávateľ: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

Kontrola klimatizácií

Kontrola klimatizačného systému je vykonávaná na základe legislatívnych požiadaviek (zákon o hospodárení s energiou a vyhlášky č. 193/2013 Sb.). Súčasťou kontroly je vizuálna prehliadka klimatizačného systému, zdroja chladu, preverenie…

Energetický manažment ZAPA

V roku 2016 sme vytvorili a zaviedli komplexný manažment hospodárenia s energiou v spoločnosti ZAPA beton a.s. v súlade s normou ČSN EN ISO 50001. Predmetom zavádzania EnMS bolo energetické hospodárstvo…

Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia

Kalkulátor emisií skleníkových plynov

Predmetom projektu bolo vytvorenie kalkulátora emisií skleníkových plynov pre ČR do roku 2050 podľa britského vzoru 2050 Pathways Calculator. Kalkulátor je prístupný z webu http://co2.enviros.cz/ a umožňuje…

Objednávateľ: Unilever, Wienerberger, MVV či Ško Energo.

IPKZ

Zaistenie dokumentácie pre Integrované povolenie je zákonnou požiadavkou pre všetky významné typy priemyselných podnikov. ENVIROS spolupracuje s mnohými významnými partnermi, pre ktoré riešia ako samotné spracovanie dokumentácie, tak aj…

Objednávateľ: ELIMON

EIA – Mírovka

Jedným z najzaujímavejších projektov hodnotenia vplyvu na životné prostredie bol projekt zaslučkovania vedenia 400kV do rozvodnej stanice Mírovka. Projekt bol riešený pre ČEPS v spolupráci so spoločnosťou ELIMON. Dokumentácia…

Objednávateľ: EPH, Lafarge Cement, Vetropack, Vitrablok, Škoda Auto, Mondi Group a ďalší

Zabezpečenie dotácií OPPI a OPPIK

Projekty zabezpečenia dotačnej podpory pre energeticky úsporné opatrenia z programu OPPI a OPPIK sú jedným zo základných stavebných kameňov našej spolupráce s priemyselnými podnikmi. V alokovaných prostriedkoch vo výzvach Eko…

Objednávateľ: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Správa lesních školek, středisko Lhota, Česká republika - Generální finanční ředitelství, ŠKO – ENERGO, s.r.o.

Kontrola kotlov

Doteraz sa vykonalo viac ako 100 kontrol kotlov na základe požiadavky zákona č. 406/2000 Sb, v aktuálnom znení, a príslušnej vyhlášky č. 194/2013 Sb. Súčasťou kontroly je meranie účinnosti…

Ďalšie referencie

EKIS ,