Energetický posudok - Enviros

Objednávateľ:

eco GROUP a.s. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Plzeňská energetika a.s. Severočeská teplárenská, a.s. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Energetický posudok bol vytvorený ako nástroj na posúdenie efektívnosti a účinnosti nových investičných technických zámerov a pre potreby dotačných titulov. Vzhľadom na nové dotačné programové obdobie 2014 – 2020 (štrukturálne fondy) a modifikovanému programu EFEKT (štátne zdroje), sú našimi energetickými špecialistami, podobne ako je tomu u energetických auditov, vystavené desiatky energetických posudkov ročne, pričom investičné náklady súboru opatrení sa pohybujú od jednotiek po stovky miliónov korún. Energetické posudky sú vždy profesionálne spracované tak, aby boli v čo najväčšej miere eliminované riziká, ktoré sú napr. obsiahnuté v špecifických podmienkach jednotlivých výziev dotačných titulov. Medzi našich spokojných klientov patria napr.:

Seco GROUP a.s.

VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

Plzeňská energetika a.s.

Severočeská teplárenská, a.s.

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku