prumyslovy-areal

Posudky IPKZ - Enviros

Objednávateľ:

Ako nezávislí experti sme spracovali mnoho posúdení realizovaných zámerov. Hodnotili sme projekty napríklad pre ALW Industry, s.r.o., Lučební závody Draslovka Kolín a.s., Glanzstoff Bohemia s.r.o., Povodí Ohře s.p., Teplárna Písek a.s., Povodí Labe s.p. a ďalšie.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku