ENERGETICKÝ MANAGEMENT ZAPA

Energetický manažment ZAPA - Enviros

Objednávateľ:

V roku 2016 sme vytvorili a zaviedli komplexný manažment hospodárenia s energiou v spoločnosti ZAPA beton a.s. v súlade s normou ČSN EN ISO 50001.

Predmetom zavádzania EnMS bolo energetické hospodárstvo spoločnosti ZAPA beton, ktorá sa primárne zaoberá výrobou betónových zmesí a cementového tovaru. Jej technologické hospodárstvo zahŕňa betonárne, lomy, drviarne, a štrkoviská, podporu tvorí správa spoločnosti, tzn. ekonomické, finančné a administratívne riadenie.

Spoločnosť ZAPA beton a.s. následne úspešne prešla certifikáciou a teraz je držiteľom certifikátu ČSN EN ISO 50001 Manažment hospodárenia s energiou.

 

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku