podzim

EIA – Mírovka

Objednávateľ:

ELIMON

Jedným z najzaujímavejších projektov hodnotenia vplyvu na životné prostredie bol projekt zaslučkovania vedenia 400kV do rozvodnej stanice Mírovka. Projekt bol riešený pre ČEPS v spolupráci so spoločnosťou ELIMON. Dokumentácia bola vrátane celého procesu pripomienkovania spracovaná za 18 mesiacov.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku