klapky

Kontrola kotlov - Enviros

Objednávateľ:

Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Správa lesních školek, středisko Lhota, Česká republika - Generální finanční ředitelství, ŠKO – ENERGO, s.r.o.

Doteraz sa vykonalo viac ako 100 kontrol kotlov na základe požiadavky zákona č. 406/2000 Sb, v aktuálnom znení, a príslušnej vyhlášky č. 194/2013 Sb. Súčasťou kontroly je meranie účinnosti kotla nepriamou metódou pomocou analyzátora spalín a vizuálna prehliadka ako kotla, tak i rozvodov tepelnej energie.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku