Energetický audit - Enviros

Objednávateľ:

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Zeocem, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Na základe legislatívnych požiadaviek (zákon o energetickej efektívnosti) a zodpovedného prístupu klientov (príprava na dotačné tituly), bolo našou spoločnosťou za obdobie 2015/2017 spracovaných viac ako 150 energetických auditov. Jednalo o široké spektrum energetického hospodárstva, ktoré zahŕňalo ako samostatne stojace budovy, tak rozsiahle priemyselné areály. Energetické audity boli spracované energetickými špecialistami našej spoločnosti, čo najmä u širokého spektra priemyselných prevádzok, svedčí o profesionalite a silnej základni našich pravidelne preškoľovaných energetických špecialistov. Vo vybraných prípadoch bola využitá aj nedeštruktívna meracia technika (elektrina, prietoky tekutín a plynov, teploty, termovízia atď.), čo umožnilo objektívnejšie kvantifikovať prínosy navrhovaných opatrení. Medzi našich spokojných klientov patria napr.:

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Zeocem, a.s.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Lafarge Cement, a.s.

Synthesia, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Pivovary Lobkowicz, a.s.

Biocel Paskov a.s.

KAVALIERGLASS, a.s.

Seco GROUP a.s.

Honeywell spol. s r.o.

LEGO Production s.r.o.

Coca-Cola Česká Republika, s.r.o.

ŽPSV, a.s.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku