zarovka

MunSEFF

Objednávateľ:

EBRD

Ako nástroj pre financovanie úspor energie na Slovensku otvorila EBRD úverovú linku o objeme 90 mil. EUR na podporu energetickej účinnosti v slovenských obciach – MunSEFF. Prostredníctvom slovenských bánk, program MunSEFF financoval projekty energetickej účinnosti budov, infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov energie. Úverová linka bola založená na komplexnom balíku technickej pomoci vo forme energetického poradenstva, pri žiadosti o pôžičku a vzdelávacom programe pre banky pri investíciách do trvalo udržateľných energetických projektov. V priebehu programu MunSEFF bolo financovaných celkom 403 projektov, vrátane 114 projektov na zvýšenie energetickej účinnosti v obecných budovách, 219 projektov bytových domov a 70 projektov municipálnej infraštruktúry.

munseff

 

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku