pardubicka-krajska-nemocnice

Výber poskytovateľa energetických služieb so zaručenou úsporou pre vybrané objekty Pardubického kraja - balíček VII - Enviros

Objednávateľ:

KÚ Pardubického kraja

Spoločnosť ENVIROS, s.r.o. asistovala v roku 2015 – 2016 Pardubickému kraju vo výbere objektov pre 7. projekt EPC v majetku Pardubického kraja a v príprave a realizácii výberového konania na poskytovateľov energetických služieb so zaručeným výsledkom.

Náplňou verejného obstarávania bola realizácia energeticky úsporných opatrení v 17 objektoch Pardubického kraja metódou EPC. Jedná sa o objekty sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a stredných škôl. Budovy a objekty sú prevádzkované príspevkovými organizáciami Pardubického kraja. Opatrenia dodávateľ sám navrhol a zahrnul do projektu EPC, ktorý následne v objektoch zrealizoval. Dodávateľ zabezpečil financovanie investície, preškolenie obsluhy.

Realizáciou úsporných opatrení bude dosiahnutá úspora v nákladoch na energiu, palivo, vodu, prípadne v ďalších nákladoch. Dosiahnuté úspory sú dodávateľom garantované, priebežne monitorované, vyhodnocované a dokladované a dostačujúce k postupnému splateniu investície a celej ceny projektu EPC za dobu 10 rokov.

 

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku