EREC - EUROPEAN RESOURCE EFFICIENCY EXCELLENCE CENTRE

European Resource Efficiency Excellence Centre

Objednávateľ:

Európska komisia

ENVIROS sa v konzorciu medzinárodných partnerov podieľa na vytvorení a prevádzke Európskeho centra pre účinnejšie využívanie zdrojov, ktoré poskytuje informácie a asistenciu v danej oblasti pre podniky (najmä malé a stredné), konzultantov, odbornú verejnosť a ďalšie subjekty. Súčasťou projektu je správa a rozširovanie on-line sebahodnotiaceho nástroja pre malé a stredné podniky a databázy dobrej praxe.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku