Referencie

Zaujímajú vás naše skúsenosti?

V tejto sekcii nájdete informácie o našich vybraných referenčných projektoch zo všetkých oblastí našej činnosti.

Rerefence for service: ENERGETICKÝ POSUDOK

Oblasť pôsobenia:
Služba:

Detail služby:

Objednávateľ: eco GROUP a.s. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Plzeňská energetika a.s. Severočeská teplárenská, a.s. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Energetický posudok

Energetický posudok bol vytvorený ako nástroj na posúdenie efektívnosti a účinnosti nových investičných technických zámerov a pre potreby dotačných titulov. Vzhľadom na nové dotačné programové obdobie 2014 – 2020…