Služby pro životní protředí

Životné prostredie

Tu sú prehľadne zoradené naše služby v oblasti životného prostredia.

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

ENVIROS is a leading consulting company providing assistance mainly in the field of energy efficiency, renewable energy and environmental issues in the Czech Republic, Central and Eastern Europe.

SMART

Nie je Vám úplne jasné, čo to vlastne je - čo všetko zahŕňa SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Niečo už z toho možno využívate! Ale teraz s pomocou ICT môžete skutočne múdro riadiť Vaše regióny, mestá, obce a podniky.

MODELOVANIE

Potrebujete pre svoju činnosť v energetike analýzu či odhad vývoja energetického hospodárstva (EH)?Zaujíma Vás analýza celého reťazca od získavania primárnej energie, cez jej transformáciu až po konečnú spotrebu?

Ovzdušie a klíma

Ste predstaviteľmi miest, ktoré sú v súvislosti so vstupom miest k Dohovoru primátorov a starostov?Alebo ste podnik či súkromný zadávateľ, ktorý sa musí alebo chce zaoberať emisiami?

BREEAM & LEED

Sme vašim poradcom pre hodnotenie budov dvoma celosvetovo najuznávanejšími systémami certifikácie udržateľnosti budov – BREEAM & LEED.

VZDELÁVANIE

Vidíte efekt vzdelávania vašich zamestnancov?Ťažíte zlato z vašich zamestnancov alebo ich radšej vymieňate za nových?Ako sledujete a využívate potenciál, ktorý drieme vo vašich ľuďoch? Viete o ňom?

DOTAČNÉ PORADENSTVO

Zháňate financovanie pre vaše projekty?Poznáte možnosti využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ?Pripravujete projekty zamerané na úsporu energie, využitie obnoviteľných zdrojov, inováciu výroby, odpadové hospodárstvo či úsporu emisií?

CIRCULAR ECONOMY

Ste obec, mesto či región a potrebujete u Vás vyriešiť odpadové hospodárstvo alebo životné prostredie?Ste výrobca a riešite úspory energie a využitie odpadov?Ste spotrebiteľ a neviete čo s odpadmi?Ste iný článok cyklu?

POH

Týka sa POH aj vás?Pokiaľ Vaša obec má ročnú produkciu komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov viac ako 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať POH. 

IPKZ/IPPC

Pokiaľ ste výrobcom v oblastiach chemickej výroby, energetickej, potravinárskej, papierenskej, metalurgickej a ďalších prevádzok od určitej výrobnej kapacity. Alebo aj majiteľom poľnohospodárskych výrobní a prevádzok, vrátane kŕmnych zvierat, potom sa na Vás vzťahuje proces IPPC.

EIA

Pripravujete investičný zámer? Rozširujete svoj podnik? Plánujete nový projekt vo Vašom meste či obci?

EDD

Chystáte sa k akvizícii nehnuteľnosti, skladových či výrobných priestorov či kancelárskych komplexov? Pred realizáciou Vášho zámeru preverte stav predmetu Vášho záujmu! Naši experti Vám túto službu poskytnú so zárukou medzinárodného zázemia a aktuálnych znalostí legislatívy. Na stredoeurópskom trhu sme pre...

Referencie

Objednávateľ: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Správa lesních školek, středisko Lhota, Česká republika - Generální finanční ředitelství, ŠKO – ENERGO, s.r.o.

Kontrola kotlov

Doteraz sa vykonalo viac ako 100 kontrol kotlov na základe požiadavky zákona č. 406/2000 Sb, v aktuálnom znení, a príslušnej vyhlášky č. 194/2013 Sb. Súčasťou kontroly je meranie účinnosti…

Objednávateľ: Jones Lang LaSalle

EDD Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle je jedným z najvýznamnejších partnerov, pre ktorých environmentálny tím našej spoločnosti spracováva už viac ako 12 rokov environmentálne audity logistických parkov, kancelárskych komplexov a výrobných závodov. Za…