Dotácia Archivy - Enviros

WEBINÁR: Investičné plány miest – financovanie a príležitosti

Revitalizácia a naštartovanie ekonomiky po kríze spôsobenou COVID-19 je najdôležitejšia výzva pre naše mestá a regióny. Aké sú…

Otvorenie druhej výzvy EUCF už čoskoro!

Druhá výzva v rámci iniciatívy EU City Facility z programu Horizon 2020 bude otvorená 29. marca 2021 a bude trvať do 31.mája 2021! Žiadatelia z radov miest a obcí sa môžu uchádzať o dotáciu 60 000 eur na spracovanie investičného plánu pre oblasť…

CELOSVETOVÁ ONLINE DATABÁZA ZELENÝCH TECHNOLÓGIÍ UŽ AJ NA SLOVENSKU!

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) spustila v roku 2018 platformu Green Technology Selector v štýle online nakupovania, ktorá ponúka zoznam najlepších technológií v rôznych kategóriách od výrobcov z celého sveta.  V roku 2021 sa platforma rozšíri aj…

EUCF – Využite šancu zúčastniť sa prvej výzvy na predkladanie žiadostí! Prihláste sa do 2. OKTÓBRA 2020.

Prvá výzva na predkladanie žiadostí je otvorená od 25. mája do 2. októbra (2020). Pôvodné trvanie výzvy (2 mesiace) sa predĺžilo z dôvodu mimoriadnych okolností vyplývajúcich z vypuknutia nákazy COVID-19. Výzvu si môžete stiahnuť tu.   CIEĽ Iniciatíva European City Facility (EUCF)…

Prvý slovenský webinár k projektu “European City Facility” (EUCF)

Pozvánka: Projekt “European City Facility” (EUCF), 23. jún 2020 Prvý slovenský webinár k projektu “European City Facility” (EUCF)  23. jún 2020, 10:00 – 12:00 Pri príležitosti vyhlásenia prvej výzvy na predkladanie žiadostí pre projekt European City Facility si…

Úvodný webinár k projektu “European City Facility” (EUCF)

Úvodný webinár k projektu “European City Facility” (EUCF)  7.apríl, 11:00 – 12:30 Pokiaľ sa zaujímate o to, čo je to investičný koncept a ako Vám môže projekt EUCF pomôcť financovať jeho spracovanie, nenechajte si ujsť tento webinár. Nový európsky…

60. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW (OPKZP-PO4-SC451-2019-60)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 Výzvu zameranú na „Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym…

53. Výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni (OPKZP-PO4-SC441-2019-53)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 2.8.2019 Výzvu zameranú na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP: Dátum…

20. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Prinášame Vám aktuálnu výzvu z oblasti financovania projektov v centralizovanom zásobovaní teplom. 20. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (OPKZP-PO4-SC451-2017-20) Od 3. Marca 2017 je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP) na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. Indikatívna výška…