Energetický audit

48. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2018-48)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP: Dátum vyhlásenia:12.2018 Dátum uzavretia: do…

46. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Dĺžka trvania výzvy na…

30. VÝZVA ZAMERANÁ NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OZE V PODNIKOCH (OPKZP-PO4-SC421-2017-30)

Aktuálne prebieha výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V rámci cieľa „Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch“ sú oprávnené aktivity: Oprávnená aktivita A: Zabezpečenie energetických auditov v MSP Oprávnená aktivita B: Implementácia…