Zníženie energetickej náročnosti Archivy - Enviros

Otvorenie druhej výzvy EUCF už čoskoro!

Druhá výzva v rámci iniciatívy EU City Facility z programu Horizon 2020 bude otvorená 29. marca 2021 a bude trvať do 31.mája 2021! Žiadatelia z radov miest a obcí sa môžu uchádzať o dotáciu 60 000 eur na spracovanie investičného plánu pre oblasť…

Úvodný webinár k projektu “European City Facility” (EUCF)

Úvodný webinár k projektu “European City Facility” (EUCF)  7.apríl, 11:00 – 12:30 Pokiaľ sa zaujímate o to, čo je to investičný koncept a ako Vám môže projekt EUCF pomôcť financovať jeho spracovanie, nenechajte si ujsť tento webinár. Nový európsky…

59. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2019-59)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 Výzvu zameranú na „Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch“ s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie…

48. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2018-48)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP: Dátum vyhlásenia:12.2018 Dátum uzavretia: do…

46. výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Dĺžka trvania výzvy na…

30. VÝZVA ZAMERANÁ NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OZE V PODNIKOCH (OPKZP-PO4-SC421-2017-30)

Aktuálne prebieha výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V rámci cieľa „Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch“ sú oprávnené aktivity: Oprávnená aktivita A: Zabezpečenie energetických auditov v MSP Oprávnená aktivita B: Implementácia…