EUCF spúšťa pokračovanie: 209 grantov vo výške 60 000 EUR mestám, ktoré chcú investovať do čistej energie v nasledujúcich 3 výzvach - Enviros

Dovoľujeme si Vás informovať, že v nadväznosti na iniciatívu Európskej komisie v roku 2020 pokračuje úspešný projekt European City Facility (EUCF)  zameraný na technickú pomoc v oblasti udržateľnej energie pre mestá a obce v Českej republike a na Slovensku. V nasledujúcich 2 rokoch budú otvorené ďalšie 3 výzvy, v ktorých budú môcť miestne samosprávy požiadať o finančnú podporu vo výške 60 000 EUR na vypracovanie investičných plánov v oblasti čistej energie a energetickej účinnosti. Mestá môžu dotáciu využiť napríklad na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti alebo na vypracovanie energetických hodnotení či analýz v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré vám/vašej obci umožnia vypracovať existujúce plány na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a klímy do konkrétnych projektov pripravených na financovanie, či už súkromnými investormi alebo verejnými zdrojmi.

Nová výzva bude otvorená koncom apríla 2023, odporúčame sledovať stránku projektu www.eucityfacility.eu. Ak máte záujem zapojiť sa do projektu, môžete nás tiež kontaktovať. Kontaktujte Vlastu Švejnohovú na nasledujúcom e-maile: ce.czechia@eucityfacility.eu

Okrem pretrvávajúcich výziev bude nástroj ponúkať aj budovanie kapacít pre projekty v oblasti čistej energie a energetickej efektívnosti a bude spolupracovať s projektmi osvedčených postupov s cieľom podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými európskymi mestami, ktoré sa snažia preklenúť súčasnú priepasť medzi miestnymi ambíciami a dostupnými finančnými prostriedkami. ENVIROS tak bude pokračovať vo svojom úspešnom zapojení do projektového manažmentu spolu s partnermi z prvých štyroch výziev: Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance a Fedarene a po novom v spolupráci s dvoma novými partnermi ICLEI Europe a GNE Finance. Okrem týchto európskych partnerov sa v 27 členských štátoch EÚ, na Ukrajine a na Islande zriaďuje rozšírená vnútroštátna podporná sieť.

EÚ financuje túto príležitosť prostredníctvom svojej Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Štítky:

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku