Podnikateľské subjekty Archivy - Enviros

60. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW (OPKZP-PO4-SC451-2019-60)

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 18.12.2019 Výzvu zameranú na „Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym…

EFEKTIA 2018

Asociácia poskytovateľov energetických služieb, s podporou Slovenských elektrární a partnerov, vyhlasuje ďalší ročník súťaže o najlepšie projekty zvyšovania energetickej efektívnosti. Prihlasovanie projektov je spustené od 19.6.2018 do 30.9.2018, vyhlásenie…