WEBINÁR: Investičné plány miest – financovanie a príležitosti - Enviros

Revitalizácia a naštartovanie ekonomiky po kríze spôsobenou COVID-19 je najdôležitejšia výzva pre naše mestá a regióny.

Aké sú možnosti podpory investičných zámerov miest v rámci Plánu obnovy a odolnosti? Prečo je dôležité zahrnúť do Vašich investičných plánov obnovu a rekonštrukciu verejných budov v správe mesta (materské a základne školy, domy sociálnych služieb, komunitné centra, etc.) alebo výstavbu nových budov v súlade s princípmi mitigácie a adaptácie na zmenu klímy v nadväznosti na ciele Európskeho Dohovoru primátorov pre klímu a energetiku?

Dôležité informácie Vám poskytneme v rámci webináru „Investičné plány miest – financovanie a príležitosti“, ktorý organizuje ZZMO CITENERGO a ENVIROS, s.r.o. 27. apríla 2021 o 10:30 v spolupráci s platformou Budovy pre budúcnosť. Webinár sa realizuje pri príležitosti 2. výzvy, vyhlásenej v rámci európskeho projektu „European City Facility” (EUCF).

Program:

10:30 – 11:15

  • Úvod a privítanie účastníkov (Alexander Ferenčík, predseda CITENERGO a primátor mesta Kremnice)
  • Plán obnovy a investičné možnosti pre samosprávy (Richard Paksi, Budovy pre budúcnosť – BPB)

 11:15 – 12:00

  • EU City Facility (EUCF) – možnosti získania podpory na financovanie investičných plánov miest a obcí (Petra Magová, Enviros, r.o.)
  • Príklady úspešných investičných plánov európskych miest, podporených v rámci prvej výzvy EUCF  (Petra Magová, Enviros, r.o.)
  • Q&A

Na webinár pozývame odborných zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja, financovania, životného prostredia, klimatickému a energetickému manažmentu.

LINK NA REGISTRÁCIU: Webinár – Investičné plány miest – financovania  príležitosti – REGISTRÁCIA

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Štítky: , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku