EUCF - Využite šancu zúčastniť sa prvej výzvy na predkladanie žiadostí! Prihláste sa do 2. OKTÓBRA 2020. - Enviros

Prvá výzva na predkladanie žiadostí je otvorená od 25. mája do 2. októbra (2020). Pôvodné trvanie výzvy (2 mesiace) sa predĺžilo z dôvodu mimoriadnych okolností vyplývajúcich z vypuknutia nákazy COVID-19.

Výzvu si môžete stiahnuť tu.

 

  • CIEĽ

Iniciatíva European City Facility (EUCF) si kladie za cieľ podporovať samosprávy a miestne orgány pri vypracúvaní investičných plánov (IP), súvisiacich s implementáciou opatrení, uvedených v ich Akčných plánoch pre klímu a energetiku. Konečným cieľom EUCF je vybudovanie významného súboru investičných projektov v oblasti udržateľnej energie, naprieč mestami a obcami v celej Európe.

 

  • FINANČNÁ PODPORA

Iniciatíva EUCF financuje tvorbu investičného plánu fixným grantom vo výške

60 000 EUR.

 

  • OPRÁVNENOSŤ

EUCF je otvorená pre všetky mestá, obce a ich zoskupenia z EÚ-27 a Spojeného kráľovstva. Uchádzači potrebujú k účasti politicky schválený plán v oblasti klímy a udržateľnej energie. Patria sem SEAP (akčný plán pre udržateľnú energiu) / SECAP (akčný plán pre udržateľnú energiu a klímu), vypracované v rámci Dohovoru starostov a primátorov, alebo obsahovo podobné dokumenty s cieľmi v oblasti klímy a energetiky, minimálne na rok 2020.

Žiadatelia musia navyše preukázať politický záväzok k vypracovaniu investičného plánu, prostredníctvom podporného listu podpísaného starostom alebo iným príslušným politickým predstaviteľom mesta.

Žiadateľ sa musí zaviazať na dvojročné monitorovacie obdobie voči EUCF, predložením dvoch jednoduchých monitorovacích formulárov, obsahujúcich kľúčové hodnoty projektu.

Link na kontrolu oprávnenosti.

 

  • ČO MÔŽE BYŤ FINANCOVANÉ

EUCF financuje činnosti, ako sú (technické) štúdie uskutočniteľnosti, analýza trhu, analýza zainteresovaných strán, právne, ekonomické a finančné analýzy, analýza rizík, projektovú dokumentáciu atď., ktoré sú potrebné na vypracovanie investičného plánu. Tieto činnosti môžu vykonávať interní zamestnanci alebo externí odborníci.

Grant nemôže priamo financovať skutočné investície, ale pokrýva náklady na mobilizáciu zdrojov a prístup k službám na vypracovanie investičného plánu.

 

Všetky podrobnosti procesu hodnotenia nájdete v Pokynoch pre žiadateľov.

 

  • VÝHODY SPOLOČNÝCH ŽIADOSTÍ

V súlade s cieľmi EUCF sa mestám a obciam veľmi odporúča, aby spojili svoje sily a zdroje, a podávali spoločné žiadosti, s cieľom zvýšiť ambíciu návrhu a zvýšiť šance na úspech. Chcete sa prihlásiť do zoskupenia? Navštívte našu webovú stránku a zistite, čo by ste mali zvážiť, ak sa uchádzate o podanie žiadosti v zoskupení viacerých obcí.

 

  • AKO SA PRIHLÁSIŤ

Celkový proces podávania žiadosti pozostáva z dvoch hlavných krokov: kontroly oprávnenosti a vyplnenia žiadosti.

Prihláška je prístupná online od 25. mája 2020 00:00 (bruselského času) prostredníctvom webovej stránky EUCF v časti Online prihláška”.

Viac informácií o procese podávania žiadostí nájdete tu.

 

  • ĎALŠIE INFORMÁCIE, PODPORA a ČASTÉ OTÁZKY a ODPOVEDE

Pred podaním žiadosti si prosím prečítajte Pokyny pre žiadateľov  a časté otázky a odpovede (FAQs) na webovej stránke EUCF.

Tu si tiež pozrite záznam úvodného webinára EUCF a samotnú prezentáciu nájdete tu.

V prípade konkrétnych otázok kontaktujte zákaznícku podporu EUCF (EUCF Helpdesk) alebo odborníka pre Slovensko (Country Expert), zodpovedného za Váš región.

Štítky: , , , , ,

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku