Green City Action Plan

Akčný plán Green City Tbilisi

Počas rokov 2016 a 2017 spolupracovali experti z ENVIROS v spolupráci s EMPRESS v projekte “Akčný plán Green City pre mesto Tbilisi”, ktorý podporila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) – s finančnou podporou poskytnutou…