Tímy ENVIROSu a Komerčnej banky sa tento týždeň stretli na prvej neformálnej záhradnej párty - Enviros

Tento týždeň sa tím ENVIROS prvýkrát stretol s vedením Komerčnej banky a tímom KB Advisory a KB EU Point na neformálnej záhradnej párty v sídle našej spoločnosti.

ENVIROS sa stal súčasťou skupiny KB v polovici júla.

Na úvod prebehlo niekoľko krátkych úvodných slov Jaroslava Vícha a Roberta Baileyho a zástupcov vedenia Komerčnej banky – CEO Jana Juchelku, člena predstavenstva Davida Formánka a riaditeľa KB Jana Hanuša.

Hlavným dôvodom stretnutia však bolo neformálne zoznámenie sa oboch tímov, ktoré budú v budúcnosti úzko spolupracovať.

Jan Juchelka a David Formánek stručne prezentovali stratégiu KB a jej cestu k udržateľnosti a budúce spoločné smerovanie oboch partnerov. Okrem iného zdôraznili, že fúzia so spoločnosťou ENVIROS umožní KB ponúkať klientom KB oveľa širšie portfólio služieb v oblasti environmentálneho, energetického a ekonomického poradenstva ako predtým.

Fúziou s KB získava ENVIROS strategického partnera a obe spoločnosti tak začínajú spoločnú, oveľa silnejšiu budúcnosť.

Tešíme sa na to!

ENVIROS – TOMORROW´S WORLD

 

     

Štítky:

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku