Jones Lang LaSalle - Enviros

So spoločnosťou ENVIROS som prvýkrát spolupracoval v roku 2006 počas práce v spoločnosti King Sturge. Hlavná spolupráca so spoločnosťou ENVIROS sa vtedy týkala prvej fázy technických auditov a zahŕňala environmentálne due-diligence – všetko súviselo s akvizíciou, predajom, plánovaním výstavby a financovaním majetku či pozemku. V nedávnej dobe som so spoločnosťou ENVIROS spolupracoval, keď nášmu klientovi so sídlom v USA pomáhala pri vstupe na trh – ponúkal čistú prevádzku na lekárske účely. Pre klienta bolo ťažké prekonať všetky byrokratické prekážky spojené so získaním všetkých nevyhnutných povolení od miestnych úradov. Spoločnosť ho v tejto záležitosti zastupovala a v požadovanom termíne sa jej dané povolenie podarilo získať.

Spoločnosť ENVIROS so mnou spolupracovala na niekoľkých veľkých projektoch, ktorých výsledkom boli významné nákupy a predaje majetku a pozemkov. Povedal by som, že najvýznamnejším projektom bola už spomínaná čistá prevádzka – klient ani ja osobne sme nemali žiadne skúsenosti s prípravou veľmi podrobnej technickej dokumentácie pre potreby ochrany životného prostredia, a tak zásadnú úlohu v celej záležitosti zohralo, že spoločnosť ENVIROS sa zhostila svojej úlohy na výbornú a povedala nám, čo je všetko potrebné. So spoločnosťou ENVIROS som vždy mal veľmi dobré vzťahy, a preto s ňou aj naďalej spolupracujem. Z môjho uhla pohľadu je zásadnou devízou tejto spoločnosti rýchlosť reakcie a spoľahlivosť – na základe týchto kritérií si volím konzultantov, s ktorými chcem spolupracovať. Spoločnosť ENVIROS bola vždy pripravená splniť danú úlohu, a to aj vo veľmi krátkych termínoch, splnila všetky požiadavky a všetko dodala včas. Spoločnosť Jones Lang LaSalle zastupuje mnoho medzinárodných klientov zaoberajúcich sa výrobou, a tak predpokladám spoluprácu so spoločnosťou ENVIROS aj v budúcnosti, a to obzvlášť s ohľadom na rastúce požiadavky z hľadiska hodnotenia EIA. Navyše predpokladám, že sa v blízkej dobe zotaví trh s nehnuteľnosťami, takže možno očakávať aj ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou ENVIROS v oblastí environmentálnych due-diligence auditov.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku