Průmyslové komíny

STEAM-UP - Enviros

Objednávateľ:

Cieľom projektu STEAM-UP je zvýšiť energetickú účinnosť parných systémov a tým prispieť k zníženiu emisií CO2 a k úspore energie v ťažkom priemysle. Všeobecne sa jedná o veľké energeticky náročné odvetvia ako chemický priemysel, papierenský a celulózky, potravinársky a textilný priemysel.

Projekt STEAM-UP sa konkrétne zameriava na potenciál účinnosti v parných systémoch. Projekt je navrhnutý tak, aby preklenul významnú medzeru medzi sľubnými výsledkami auditov na jednej strane a vykonávanie nákladovo efektívnych a ľahko implementovaných opatrení na strane druhej.

steamup

 

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku