elektrarna

guarantEE - Enviros

Objednávateľ:

Európska komisia

Projekt guarantEE napomáha využívaniu metódy Energy Performance Contracting (EPC) vo verejnom a súkromnom sektore v celej Európe najmä

  • vyvíjaním inovatívnych riešení metódy EPC pre prenajaté zariadenia
  • snahou o väčšiu flexibilnosť metódy EPC, aby ju mohli lepšie využívať klienti v súkromnom sektore
  • podporou pilotných projektov EPC za pomoci skúsených facilitátorov

V rámci projektu guarantEE je ENVIROS jeden z 14 skúsených partnerov, ktorý bude vyvíjať inovatívne obchodné a finančné modely pre projekty ESCO, orientované na dosahovanie úspor. U prenajatých objektov je cieľom vyvinúť a otestovať riešenia, ktoré príslušným spôsobom rozdeľujú náklady a prínosy medzi užívateľov, majiteľa budovy a ESCO (trojaký prínos).

guarantee

 

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku