FVE elektrárne pre ČSOB - Enviros

Objednávateľ:

ČSOB

Asistencia pri financovaní projektov obnoviteľných zdrojov energie sa spravidla skladá z rôznych komponentov, ako sú energetický audit, model výroby, finančná analýza a v prípade kompletných TDD (technické due dilligence) aj analýza uzatvorených dodávateľských zmlúv. Najvýznamnejšími projektami v tejto oblasti boli napríklad kompletné TDD fotovoltaických parkov areálu VGP Horní Počernice pre Enfinity 11,6 MW alebo TDD pre projekty fotovoltaických elektrární Benátky a Čejetice o celkovom výkone cca 4 MW.

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku