CEESEU - ENVIROS - Enviros

Objednávateľ:

Klient:

Európska komisia

CEESEU (Central and Eastern European Sustainable Energy Union)  je medzinárodný projekt, ktorý je súčasťou iniciatívy CEESEN, ktorý sa realizuje s cieľom posilniť kapacity verejnej správy na podporu udržateľnej energie, zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie prispôsobivosti zmeny klímy v krajinách strednej a východnej Európy.

ENVIROS – spolu s partnermi z Estónska, Chorvátska, Lotyšska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Slovinska – sa podieľa na tvorbe vzdelávacích materiálov a realizácii školení pre zástupcov českých miest.

Pre menšie mestá, ktoré by chceli vypracovať akčný plán pre udržateľnú energiu a klímu (SECAP), ale nemajú na to finančné ani odborné kapacity, projekt ponúka ich bezplatné spracovanie. V Českej republike túto možnosť využili mestá Žďár nad Sázavou a Český Krumlov a Miestna akčná skupina Hradecký venkov. Vďaka Miestnej akčnej skupine Hradecký venkov a projektu CEESEU sa k Dohovoru starostov pripojilo 37 obcí hradeckého vidieka.

 

 

 

Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku